Брой 11, 2011

Тема: 90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията


Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Уважаеми представители на Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата и Министерство на физическото възпитание и спорта,
Уважаеми представители на Столична община,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми представители на национално представителните организации за и на хора с увреждания,
Скъпи членове, служители и приятели на ССБ,
Госпожи и господа,


Ръководството на Съюза на слепите в България и лично аз Ви благодарим, че приехте поканата ни да бъдем заедно на големия за нас юбилеен празник. Изразяваме нашата благодарност и на Агенцията за хората с увреждания, която подкрепи проекта ни за организиране на настоящия тържествен концерт.
Деветдесет години са време на много надежди и големи усилия за себеутвърждаване. Те са време на борби за права и стремеж на слепите граждани за интеграция в обществото.
Деветдесет години, ползвайки натрупания европейски опит, няколко поколения хора със зрителни увреждания изграждат и развиват Съюза на слепите в България, превръщайки го в неправителствена организация с голям национален и международен авторитет.
Днес ние се обръщаме с голяма почит и уважение към нашето минало. То ни зарежда с много сили и енергия, за да посрещаме новите предизвикателства по дългия път на надеждата за по-достоен живот.
Кръглите годишнини са обикновено повод за равносметка на извървения път. На везните поставяме нашите постижения, но и кризисните моменти, анализираме проблемите и перспективите за развитие на организацията.
Когато разлистваме 90-годишната ни история, ще забележим, че много повече са страниците, отразяващи нашите успехи и сбъднати мечти. Те са в резултат на смелостта, усилията и труда на хиляди членове, служители и приятели на сдружението ни. Те допринесоха с делата си да бъдем днес това, което сме - можещи, знаещи, уверени в силите си, изпълнени с оптимизъм за бъдещето. На всички деятели, които безрезервно отдадоха силите си за развитието на Съюза на слепите в България, ние изразяваме нашата огромна почит и благодарност.
Деветдесет години са солидна възраст за всяко гражданско обединение.
Организираното движение на слепите в България не е планина, то няма своите Монблан и Еверест, но ние имаме нашия деветдесетгодишен дълъг път през устоите на времето и по стръмните пътеки към върховете, осветени от постиженията ни.
Когато погледнем назад през годините, ще видим, че Съюзът на слепите в България има основанието да се гордее с успехите си в областта на защитата на правата на хората без зрение, тяхната рехабилитация, професионалното обучение, трудовата заетост и социалните услуги.
Почти 80 години чрез брайловия печат, а по-късно и чрез говорeщите книги и списания, нашата организация даде възможност на хиляди слепи да се докоснат до богатата съкровищница на човешкото познание. Няма да бъде справедливо, ако не отбележа и изключителните ни постижения в областта на културата и спорта.
В резултат на мащабните и дълбоки обществени промени през изминалите 20 години, социалният статус на хората с нарушено зрение драстично се промени. Те се озоваха на дъното на обществото, без перспектива за личностно развитие и с най-нисък жизнен стандарт. Все още обществото се отнася с недоверие към нашите възможности. То не познава нашите стремежи и голямата ни воля да се борим за по-достоен живот. За да променим статуквото и днес Съюзът на слепите в България продължава да бъде в авангарда на национално представителните организации на и за хора с увреждания. Те се стремят чрез активен диалог с държавата да бъдат приложени в страната ни съвременните европейски социални модели и практики и да бъдат създадени условия за комплексна и пълноценна ресоциализация на хората с увреждания.
Днес ние не само празнуваме, но и задаваме много важни въпроси, на които само заедно с държавните институции можем и трябва да намерим нелеките отговори.
На депутатите ние искаме да кажем, че ще продължим да се борим за ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Организацията на обединените нации, и ще настояваме за изработване на национално законодателство, което да гарантира всеобхватното социално включване на хората без зрение.
На министрите ние искаме да кажем, че живеем в Европа, че хората с увреждания са продукт на социалната среда и че държавата е длъжна да ги подкрепя и създава условия за извеждането им от тежката социална изолация.
Ние не молим за съжаление и милост. Ние настояваме за реализиране на правата ни, записани в Конституцията на Република България. Не е допустимо в началото на ХХІ век, в държава-членка на Европейския съюз, инвалидността да бъде символ на безпътица и мизерно съществуване.
Ние ще продължим да настояваме пред правителството за провеждане на политика, гарантираща достъпно образование, качествено здравеопазване, достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда. Ние ще изискаме създаването на условия за устойчива трудова заетост, развитие на широка мрежа от социални услуги и предоставяне на съвременни помощни технически средства. Ние искаме да бъде зачитано нашето достойнство. Ние искаме в нелекото ни ежедневие да не се сблъскваме постоянно с различни форми на дискриминация. Ние ще искаме от държавните институции всички важни решения за хората с увреждания да бъдат вземани само с наше участие.
Деветдесет години, измерени с вековете на историята, са само един нищожен миг, но за нас, за слепите граждани в България, те са цяла вселена. Вселена, в която има и мрак, но и много светлина, която разпръсква мрака.
Преди 90 години малобройна група ентусиасти, дълбоко вярващи, че обединени могат да променят света, да го направят по-добър и по-справедлив, запалиха голямата светлина на надеждата, създавайки Съюза на слепите в България. И днес ние пазим тази светлина, за да я предадем на идните поколения, за да може нашата организация да продължи да бъде силен и авторитетен защитник на правата на хората без зрение и да допринася за тяхната интеграция в обществото.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на
Съюза на слепите в БългарияНазад

Всички статии на Брой 11, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На многая лета!
Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията
Поздравителни адреси
Фестивал, фестивал!!!
90 години заедно по трудния път към светлината
Клуб "Витоша" на 10 години
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Варна
Велики Преслав
Добрич
Кюстендил
Търговище
Асеновград
Червен бряг
Карнобат
София
СПОРТ
Отворен турнир за купата на България по голбал 2011 г.
И Скопие падна
Състезания по канадска борба и спортна табла за незрящи
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6