Брой 11, 2011

Тема: 90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Поздравителни адреси


ДО
УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ
В ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ
НА 90-АТА ГОДИШНИНА НА
СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин Долапчиев,
Уважаеми госпожи и господа,


По повод 90-ата годишнина на Съюза на слепите в България поднасям най-сърдечни поздравления към всички хора с увредено зрение и изразявам дълбоки почитания към делото на поколения родолюбиви българи, градили и отстоявали авторитета и достойнството на организацията на слепите в нашата страна.
През тези девет десетилетия Съюзът на слепите не само защитава интересите на хората с тежко нарушено зрение, но си е извоювал и защитил мястото на техен обичан социален и духовен център.
Впечатлен съм от усилията, които Дружеството на българските слепи, Общият съюз на слепите и днешният Съюз на слепите в България полагат през изминалите десетилетия за социалната защита и за интеграцията на хората с тежки зрителни увреждания в обществото, за приобщаването им в областта на културата, образованието, науката, бизнеса, спорта и в редица други сфери на обществения живот.
Нека днешното тържество да ни изпълни с удовлетворение от постигнатото от вашия съюз, да ни вдъхне упование и вяра в по-доброто утре за всички нас, за просперитета на нашия общ дом - Република България.
Желая на всички отлично здраве, достоен живот и нека да се сбъдне всичко онова прекрасно, което "виждат" умът и сърцето!
Честит юбилеен празник, скъпи приятели!


7 ноември 2011 г.

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯНазад

Всички статии на Брой 11, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На многая лета!
Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията
Поздравителни адреси
Фестивал, фестивал!!!
90 години заедно по трудния път към светлината
Клуб "Витоша" на 10 години
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Варна
Велики Преслав
Добрич
Кюстендил
Търговище
Асеновград
Червен бряг
Карнобат
София
СПОРТ
Отворен турнир за купата на България по голбал 2011 г.
И Скопие падна
Състезания по канадска борба и спортна табла за незрящи
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6