Брой 11, 2011

Тема: 90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

90 години заедно по трудния път към светлината


Уважаеми читатели, публикуваме есето на Веселина Стоилова, класирано на едно от двете втори места в организирания от Съюза на слепите в България конкурс.


Нека бъде светлина

...И Бог каза: Да бъде светлина!
И стана светлина.
И Бог видя, че светлината беше добро.
И Бог отдели светлината
от тъмнината.
И нарече светлината Ден,
а тъмнината – Нощ...


И оттогава, от Сътворението, хората знаят, че светлината е добро, светлината е живот, светлината е красота. Винаги светлината е била символ на светлото бъдеще. Тя дава храна чрез процеса на фотосинтеза. Тя дава топлина и енергия за живите. Светлината със своите отражения прави възможно да виждаме света цветен. Тя е връзката между материята и енергията.
И все пак има хора, които не виждат светлината. Как живеят те в тъмното? Не са ли твърде самотни и тъжни? Не е ли страшно да живееш в мрак, беззащитен от лошите намерения и безпомощен към злото? Не са ли твърде крехки и уязвими тези хора без помощта на останалите?
Всъщност незрящите хора изобщо не изглеждат тъжни и нещастни. Те могат да вървят, да говорят, да чуват и да разбират. Обикновено, за разлика от другите хора с увреждания, тях не ги боли физически. Може би ги боли душата - за всички ония прекрасни неща, които остават скрити за слепите очи. Но дали душата на слепите не си създава алтернативни образи на красотата – представата за цвете, цвят, очите на детето, синевата на небето, безкрайността на морето? Те опознават света с върховете на пръстите си, те докосват любимите си хора с най-голямата нежност на вселената. И живеят въпреки тъмнината.
Само че наистина в тъмното хората се чувстват сами и уплашени. По-добре се чувстват, когато са заедно. Най-напред ги събират заедно училищата за слепи. Там те общуват помежду си и се развиват в науката. След училище те продължават да искат да бъдат заедно, вече осъзнали силата на общността. И тогава започват да възникват техните организации.
Така през 1921 година се ражда Съюзът на слепите в България. Преминал през различни имена и етапи, той живее вече 90 години, защото незрящите хора имат нужда да не са сами в този труден живот. Колкото и да им се струва на някои, че Съюзът на слепите вече не им дава нищо и не им е необходим, това не е вярно. Колкото и да се говори за интеграция и да се опитваме да я постигнем, съюзните организации са мястото, където слепите се чувстват у дома си. Дори и най-големите привърженици на интеграцията ще го признаят. Защото какво бихме правили без нашите списания и книги на брайл и на аудиовариант? Как бихме могли да развиваме нашите творчески способности? Защо предпочитаме да почиваме в нашите рехабилитационни бази? И най-важното - кой би защитил нашите права, ако не нашата съсловна организация? Тя е за нас и партия, и синдикат, и изповедник, и семейство, и дом...
През всичките 90 години все търсим светлината. А тя е в нас - в душите и сърцата. А тези от нас, които подаряват сърцата си на другите, остават в спомените и в историята. Като сърцето на Данко. Той извел хората от гората, като извадил сърцето си и им светил с него. А когато те видели светлината на изхода, забравили Данко и го оставили в гората. А сърцето му продължило да свети и до днес, и да пръска искри.
За щастие винаги има такива хора със светещи сърца. Те ни водят по трудния път към светлината. Нека да извървим този път заедно, за да няма самотни и забравени и в душите на всички да има светлина!

Нека бъде светлина,
нека има цветя,
нека бъде любовта,
нека има деца!...


Веселина СТОИЛОВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На многая лета!
Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията
Поздравителни адреси
Фестивал, фестивал!!!
90 години заедно по трудния път към светлината
Клуб "Витоша" на 10 години
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Варна
Велики Преслав
Добрич
Кюстендил
Търговище
Асеновград
Червен бряг
Карнобат
София
СПОРТ
Отворен турнир за купата на България по голбал 2011 г.
И Скопие падна
Състезания по канадска борба и спортна табла за незрящи
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5