Брой 11, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Три юбилея в Хисаря

Денят е втори ноември, а слънцето, макар и вече ниско над земята, продължава да се усмихва ласкаво и приветливо. Просто още един чудесен есенен ден, предразполагащ към добри дела и хубави преживявания.
Пред пенсионерския клуб в известния курортен център Хисаря е оживено. Събират се участниците в поредното редовно годишно отчетно събрание на териториалната съюзна организация на хората с нарушено зрение, обхващаща общините Хисаря и Калояново. Това е предпоследното събрание в рамките на РСО Пловдив за 2011 г.
С пристигането на представителите на ръководството на Пловдивската регионална организация Велик Атанасов – председател на РСО, и Костадин Дечев – председател на РКС, събранието стартира. Откривайки го, председателката на ТСО Елена Василева помоли, преди да започне деловата работа, с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на починалите през отчетния период 16 съюзни членове. След избора на преброител, водещ събранието, протоколчик и комисия по програмата, бе гласуван и дневният ред.
Както на всички други събрания, във връзка с 90-годишния юбилей на нашия съюз, първа точка от дневния ред беше кратка историческа информация за основаването и развитието през годините на ССБ, прочетена от сътрудничката на РСО Ани Караиванова. Хората бяха впечатлени и изключително доволни да научат нещо повече за миналото на Съюза и на своята местна организация, извървяла до настоящата година нелек 30-годишен път.
С искрено задоволство присъстващите посрещнаха и награждаването на Е. Василева по случай 80-годишния й юбилей със златна съюзна значка, връчена и от председателя на РСО. С топлота, уважение и обич съюзните членове изказваха своите поздравления към нея. След това на активисти от ТСО Хисаря бяха раздадени юбилейни грамоти за приноса им за развитието на съюзната дейност.
Отчетният доклад на УС не беше нито много кратък, нито многословен и даваше възможност изцяло да се проследи дейността на една сплотена организация, микроклиматът в която се определя от взаимното уважение и солидарността. В изказванията си хората споделиха няколко основни тревоги – опасенията от орязване на и без това ниските социални преференции за хората с увреждания, все по-трудното намиране на спонсори за организацията и най вече от застаряването на членския състав и липсата на младо попълнение, което да поеме щафетата в перспектива.
Председателите на РСО и РКС В. Атанасов и К. Дечев, както и Георги Генов – председател на сродна ТСО и член на РУС, отговориха на поставени въпроси и подчертаха нееднократно, че по-тясното взаимодействие с местните власти и с медиите е разковничето за това обществеността да бъде запозната отблизо с проблемите на хората с увреждания и тези проблеми да бъдат своевременно решавани.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На многая лета!
Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията
Поздравителни адреси
Фестивал, фестивал!!!
90 години заедно по трудния път към светлината
Клуб "Витоша" на 10 години
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Варна
Велики Преслав
Добрич
Кюстендил
Търговище
Асеновград
Червен бряг
Карнобат
София
СПОРТ
Отворен турнир за купата на България по голбал 2011 г.
И Скопие падна
Състезания по канадска борба и спортна табла за незрящи
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5