Брой 11, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Червен бряг


На 12 октомври ТСО Червен бряг проведе тържествено събрание, посветено на 90-годишния юбилей на Съюза на слепите в България и Деня на белия бастун.
Прекрасно обзаведеният клуб на пенсионера в Червен бряг събра всички членове на организацията.
На тържеството ни присъстваха официални гости – предишният кмет на общината инж. Данаил Вълов, зам.-кметът Вергиния Василева, секретарят Николай Недков, директорът на Социално подпомагане, както и спонсорите - директорът на керамичния завод, директорът на "Хранителни магазини" Невенка Тодорова и зам.-председателят на дружеството на инвалидите.
Беше изнесена прекрасна литературно-музикална програма от дружеството на инвалидите с ръководител Тошка Ненова. След това поздравителен доклад за юбилея прочете сътрудничката Веска Вутева.
По втора точка от дневния ред проведохме среща с инж. Вълов, кандидат за кмет на общината. Бяха му зададени много въпроси, на които той отговори изчерпателно, като отбеляза постигнатото през отчетния период.
Бяха чествани и рождените дни на родените през месец октомври. Рождениците почерпиха, а всички присъстващи им пожелаха здраве и много късмет.

Веска ГЕОРГИЕВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На многая лета!
Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията
Поздравителни адреси
Фестивал, фестивал!!!
90 години заедно по трудния път към светлината
Клуб "Витоша" на 10 години
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Варна
Велики Преслав
Добрич
Кюстендил
Търговище
Асеновград
Червен бряг
Карнобат
София
СПОРТ
Отворен турнир за купата на България по голбал 2011 г.
И Скопие падна
Състезания по канадска борба и спортна табла за незрящи
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6