Брой 11, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


На 4 ноември 2011 в читалище "Природа и наука" ТСО "Възраждане" проведе годишното си отчетно събрание. Още при откриването на събранието председателят на РСО София г-н Асен Алтънов връчи съюзната сребърна значка на Елена Александрова по повод нейната 70-годишнина и за нейната активна обществено-полезна дейност в ССБ в продължение на повече от 50 години.
Председателят на ТСО "Възраждане" Пламен Бакърджиев връчи почетни грамоти в чест на 90-годишния юбилей на ССБ на 10 души съюзни членове, отличили се през годините с активна обществена дейност.
Събранието започна с приповдигнато настроение и в дух на тържественост.
Отчетният доклад на председателя на ТСО "Възраждане" Пламен Бакърджиев бе пространен. Понастоящем териториалната организация наброява 271 члена. Ежемесечно се провеждат заседания на управителния съвет.
По отношение на социалната дейност в доклада е посочено, че са отпуснати помощи на крайно нуждаещи се съюзни членове в размер на 710 лева и са посетени 33 тежкоболни човека в домовете им.
Продължава традицията за коледните и новогодишни празници да се правят малки подаръци от хранителни продукти на всички съюзни членове. За Коледа и Нова година в края на миналата година са раздадени такива продукти на обща стойност 1520 лв.
През отчетния период е отбелязано разширяване на културно-масовата дейност на организацията. Увеличен е броят на съюзните членове и техните придружители, които са посещавали театрални представления в столичните театри с билети на преференциални цени, доставяни от Елена Александрова.
Проведени са две екскурзии с автобуси до Панагюрище, Оборище и манастир "Свети Йоаким Осоговски" в Република Македония. Членове на организацията редовно участват в състезания по различни видове спорт, подходящи за хора с увредено зрение.
През изминалата година продължи традицията ежемесечно да се провеждат излети в планините около столичния град. През летните месеци бяха проведени двудневни и тридневни пешеходни походи в Западна Стара планина, Западните Родопи и Средна Стара планина в националния парк "Централен Балкан".
През 2011 година културните, спортните и спортно-туристическите прояви се осъществяваха по повод и в чест на 90-годишнината на ССБ.
В краткото си слово пред събранието г-н Асен Алтънов даде много добра оценка за работата на ТСО "Възраждане", като подчерта, че в организационно отношение и в провеждането на културно-масови и спортно-туристически прояви тя е на първо място сред останалите софийски организации.

Георги ПЕТРУШЕВНазад

Всички статии на Брой 11, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
На многая лета!
Приветствено слово на председателя на ССБ по случай 90-годишния юбилей на организацията
Поздравителни адреси
Фестивал, фестивал!!!
90 години заедно по трудния път към светлината
Клуб "Витоша" на 10 години
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Варна
Велики Преслав
Добрич
Кюстендил
Търговище
Асеновград
Червен бряг
Карнобат
София
СПОРТ
Отворен турнир за купата на България по голбал 2011 г.
И Скопие падна
Състезания по канадска борба и спортна табла за незрящи
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5