Брой 12, 2011

Тема: 90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

90 години заедно по трудния път към светлината


Уважаеми читатели, представяме Ви есето на Радослав Пеевски, спечелило второ място в организирания от Съюза на слепите в България конкурс заедно с публикуваното в бр. 11/2011 произведение на Веселина Стоилова.

Светлината – тя не е просто физична величина, тя е израз според мен на положителното в човешките отношения и в този смисъл светлината би могла да се разглежда като вечно търсената, вечно бленуваната и никога недостигната цел на човечеството!!!

Пътят към светлината преминава през човешкото достойнство, недискриминацията и социализацията на всички групи от обществото без изключение!!!
В подкрепа на казаното в основната ми теза, а именно за "достойнството като път към светлината", считам, че огромно влияние върху мисленето на индивидите и тяхното достойнство оказват икономическото положение и материализацията. Те пречат на пълноценната проява на истинската хуманност! Редно е да се отбележи, че никога и в никое общество няма съвършеност в отношенията между хората. Независимо от социалния статус, здравословно състояние, политическа или етническа принадлежност, независимо от всякакви други фактори, човешката злоба е способна да причини разрушения, типични за войната, а какво остава за някои групи от населението – социално слаби, хората с неравностойно положение и други, върху които сякаш се отразяват в най-голяма степен негативизмът и отрицателните влияния на конюнктурата!!! Няма универсалност в това как да достигнем до светлината, всеки по свой начин си проправя път към нея или пък изгражда стена, за да не я види. Каквото и да прави човек, той не бива да се изолира, да се затваря в себе си, защото дори и да не виждаш светлината, то трябва да се стремиш да я усетиш - да усетиш топлината, да усетиш доброто у хората, колкото и трудно да е това!

Ключът към доброто или иначе казано "пътят към светлината" е хуманизмът, защото той е най-висшата проява на човешкото достойнство, а достойнството, както се казва в литературата, е съвкупност от нравствените качества на човека - уважение към себе си и другите, съзнание за собствената си ценност, справедливост и стремеж към истината!!!

Радослав ПЕЕВСКИНазад

Всички статии на Брой 12, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът на слепите в България не може да има бъдеще, ако не знае своето минало
90 години заедно по трудния път към светлината
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Асеновград
Добрич
Русе
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Интервю с Йордан Хаджиев
МИСТЕРИЯ
Бил ли е Омир сляп?
РАЗКАЗ
Изневяра
СУРВАКАРСКИ СТРАНИЧКИ
Стихове
ЮБИЛЕЙ
За многая лета, Маестро!
Мемоарите на Стефан Ненков - изключително ценен извор
Десет години "Благодат"
Архив на изданието
1 2 3 4