Брой 12, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


Макар и да е сам човек, той си планува какво трябва да свърши. Идва и време, когато си прави равносметка. Същото това се отнася за всички предприятия, фирми и организации.
На 1 ноември - Деня на народните будители, ТСО Русе с председател Росица Маринова проведе своето отчетно събрание. След уточняването на кворума бе приет дневният ред и бяха избрани необходимите комисии. Предложиха се мероприятия и задачи за новия отчетен период, както и срокове за тяхното изпълнение. На събранието присъства г-жа Богданова от отдел "Социално осигуряване".
От изказванията на присъстващите пролича, че въпросите, засягащи отделната личност, са много по-малко на брой от въпросите, засягащи организацията ни като цяло.
Добри думи се казаха за новооткрития рехабилитационен център. Всеобщо бе искането да се удължи срокът на неговата дейност.
Поставен беше и въпросът за заверката и размера на удостоверенията за пътуване.Направено беше запитване защо картите за пътуване в градския транспорт за нас струват 16 лева, а за другите пенсионери са по 14 лева. Остра дискусия се разрази и по особено болезнената тема за безработицата сред нашите съюзни членове.
На всички запитвания г-жа Богданова отговори точно и компетентно.
След това беше попълнен съставът на Управителния съвет на ТСО Русе.
По случай 90 години от основаването на ССБ някои от членовете на нашата организация бяха наградени с грамоти.
По традиция взехме решение за колективно посрещане на Коледните и Новогодишни празници.
Честитихме си празника на народните будители, към които причисляваме и редакционния колектив на списание "Зари". Защото с обнародването на материалите, засягащи нас, слепите хора на България, то се превръща в нашия малък "Държавен вестник".
Управителните съвети на РСО и ТСО Русе поздравяват всички свои членове с наближаващите Коледни и Новогодишни празници, като им пожелават много здраве и късмет. Нека новата 2012 година бъде по-щастлива и добра!

Тодор ЛАЗАРОВНазад

Всички статии на Брой 12, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът на слепите в България не може да има бъдеще, ако не знае своето минало
90 години заедно по трудния път към светлината
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Асеновград
Добрич
Русе
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Интервю с Йордан Хаджиев
МИСТЕРИЯ
Бил ли е Омир сляп?
РАЗКАЗ
Изневяра
СУРВАКАРСКИ СТРАНИЧКИ
Стихове
ЮБИЛЕЙ
За многая лета, Маестро!
Мемоарите на Стефан Ненков - изключително ценен извор
Десет години "Благодат"
Архив на изданието
1 2 3 4