Брой 12, 2011

Тема: СУРВАКАРСКИ СТРАНИЧКИ

Стихове


Срещу новата година

Гарван грачи на комин.
Кума Лиса точи млин.
Кумчо Вълчо от гората
Носи за пещта дървата.
Зайо Байо пещта пали
и на другите се хвали:
- Работлив съм за шестима.
Аз съм майсторът на млина!
Без пещ хубав млин не става!
- Мълчи, Зайо! - вика Лиса -
Тъй не думай, засрами се!
Че без моите ръчичики
ще преглъщаш сухи трички!
- А дървата кой донесе? -
Кумчо Вълчо се намеси.
Но за млин не се придиря,
пък и род сме най подире!
Гарван грачи на комин.
Лиса носи топъл млин.
На софрата го поставя,
кани Вълча, кани Зая.
И залапват трима млина,
срещу Новата година.
Гарван грачи на комин:
- И аз искам топъл млин!
Кума Лиса му отвръща:
- Заповядай в наш’та къща!
И Гарванчо долетява,
наготово се гощава,
па за Новата година,
както му е обичая,
дига тънка дреновица,
удря Вълча, Лиса, Зая -
ред по редом ги изрежда,
суровака и нарежда:
- Сурва, сурва година
по Вълчова гърбина,
по Лисини краченца,
по Зайови ушенца -
да ги злото забрави,
да сме живи и здрави,
до година, до амина -
да похапнем пак от млина!

Ран БОСИЛЕК

Сурваки

Сурва, сурва година,
Да ви е честита!
И от днеска до амина
радост до насита!
Изобилен плод в градини,
пшеница по ниви,
А в кошари все близнета -
агнета игриви!
Китна пролет, здраво лято,
плодовита есен!

Чичо СТОЯН

Сурвакари

Хей, другари сурвакари!
Хей, юнаци със калпаци!
Дрян е цъфнал на поляна
с чудно хубава премяна:
всяка клонка позлатена,
всяка пъпка посребрена
с бял варак и мразовина.
Сурва весела година!…
Едро жито по хамбари,
тлъсти агнета в кошари,
тучно вино по мазите,
мед и восък по пчелите;
пълна къща със имане -
мир и обич да настане,
да живеят като братя
всички хора по земята,
че земята е градина…
Сурва, весела година,
до година, до амина…

Йордан СТУБЕЛ


Уважаеми читатели,

Редакцията на списание "Зари" Ви пожелава много здраве, любов и късмет през новата 2012 година!Назад

Всички статии на Брой 12, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът на слепите в България не може да има бъдеще, ако не знае своето минало
90 години заедно по трудния път към светлината
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Асеновград
Добрич
Русе
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Интервю с Йордан Хаджиев
МИСТЕРИЯ
Бил ли е Омир сляп?
РАЗКАЗ
Изневяра
СУРВАКАРСКИ СТРАНИЧКИ
Стихове
ЮБИЛЕЙ
За многая лета, Маестро!
Мемоарите на Стефан Ненков - изключително ценен извор
Десет години "Благодат"
Архив на изданието
1 2 3 4