Брой 01, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


Традиция стана в края на всяка година РСО Русе с председател Валентина Мардеросова да провежда тържествено заседание на Управителния съвет съвместно с Контролния съвет и всички председатели на ТСО. То се състоя на 29 декември 2011 година. На събранието председателката на РСО изложи вижданията си за бъдещето на организацията като цяло, както и за всички ТСО поотделно.
Пълномощниците на Общото събрание на ССБ Димитър Андонов и Стефан Пенчев ни запознаха с мероприятията, набелязани от Съюза за дейността му.
Напоследък усилено се говори за различни реформи и за това, че реформа е необходимо да бъде извършена и в ССБ. Обаче, с увеличаването на минималния брой членове в една организация от 30 на 50 може да се стигне дотам, че някои от малките населени места да останат без териториални организации. Обединението на няколко организации ще намали администрацията, а оттам и заплащането, но имайки предвид слабата мобилност на нашите членове, това може да доведе до отлив на хора от организацията.
С ликвидирането на някои дейности и чрез продажбата на имоти финансовото състояние на ССБ е възможно да се подобри, стига разбира се това да не е за кратко време.
В ръководствата на организациите винаги е задължително да има незрящи, защото само слепият знае какво е нужно да се прави за слепите.
Управителният съвет на РСО Русе е уверен, че ССБ ще проведе реформата правилно, мъдро и далновидно, така че 90-годишната организация да се грижи и обединява слепите още дълги години, а не да бъде закрита и изпратена в историята.
Пожелахме си новата 2012 година да е спокойна и успешна. Същото пожелаваме и на екипа на списание "Зари", на неговите читатели и на ръководството на ССБ.

Тодор ЛАЗАРОВНазад

Всички статии на Брой 01, 2012

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2011 Г.
Новозаписани и възстановени заглавия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Русе
Пловдив
Червен бряг
Долни Дъбник
Добрич
ИЗКУСТВО
Театър на съучениците
ИНТЕРВЮ
Учителят на моите мечти
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2011 г.
РАВНОСМЕТКА
Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.
СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8