Брой 01, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Червен бряг


На 15 декември 2011 година ТСО Червен бряг проведе тържествено събрание, посветено на предстоящите коледни и новогодишни празници.
То се състоя в празнично украсения с елха и гирлянди клуб на пенсионера.
Гости на тържеството бяха представители на Общината, на Дружеството на инвалидите, на дирекция "Социално подпомагане", както и председателят на клуба на пенсионера.
Председателят на ТСО Червен бряг г-н Василев откри тържеството, представи гостите и даде думата на Магда Цветкова, Пенка Дашкова и тяхната група, които изнесоха новогодишната програма.
След това сътрудникът Веска Вутева поднесе приветствено слово по случай коледните и новогодишни празници.
Тържеството продължи с отбелязването на рождените дни на Йовка Христова и Николай Василев, които почерпиха присъстващите.
В самия край на празненството председателят г-н Василев обяви, че на всички членове са изпратени поздравителни картички и отделно те ще бъдат поздравени по кабелна телевизия "ЕТА".

Веска ГЕОРГИЕВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2012

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2011 Г.
Новозаписани и възстановени заглавия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Русе
Пловдив
Червен бряг
Долни Дъбник
Добрич
ИЗКУСТВО
Театър на съучениците
ИНТЕРВЮ
Учителят на моите мечти
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2011 г.
РАВНОСМЕТКА
Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.
СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8