Брой 01, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Долни Дъбник


Изпратихме една юбилейна година

Такава беше изминалата 2011 година, в която отбелязахме 90-годишния юбилей на ССБ. За нас тя беше изпълнена с множество интересни и разнообразни мероприятия, които донесоха на нашите членове много добро настроение и положителни емоции.
Благодарим от цялото си сърце на кмета на Долни Дъбник г-н Станимиров, както и на кметовете на съседните населени места за оказаната ни подкрепа при провеждането на различни мероприятия – екскурзии и различни празненства.
На 27 декември, съвместно с приятелите ни от Съюза на инвалидите в България, проведохме коледно и новогодишно тържество в ресторант "Бонита".
На 28 декември РСО Плевен проведе последната си работна среща с председателите и сътрудниците на единайсетте ТСО. Организатор и този път беше г-жа Танкова – сътрудник на РСО Плевен.
Отново бяхме уважени от присъствието на г-н Иван Крумов – бивш председател на ССБ.
Председателят на РСО Павлин Ангелов ни напомни, че до средата на януари 2012 г. трябва да се направят предложения до Общинския съвет за включване в Общинския бюджет и на нашите организации.
Запознати бяхме и с други инициативи, които РСО ще се постарае да реализира през настоящата година.
По обяд се събрахме в ресторант "Интернационал", където започна веселата част с много емоции, поздравления и пожелания.
Нека новата 2012 година да бъде красива като пролетта, топла като лятото, плодородна като есента и силна и непреклонна като зимата! Нека всички я посрещнат с радост, да я изживеят с много здраве, любов и щастие и да я изпратят с много вяра и надежда за по-светло бъдеще.
А на вас, уважаема редакция, желаем здраве и нови успехи!

Човек е богат със своята цел,
богат е със своя дял,
но не с това, което е взел –
богат е с това, което е дал.


Веселина ВЪЛЧИНКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2012

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2011 Г.
Новозаписани и възстановени заглавия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Русе
Пловдив
Червен бряг
Долни Дъбник
Добрич
ИЗКУСТВО
Театър на съучениците
ИНТЕРВЮ
Учителят на моите мечти
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2011 г.
РАВНОСМЕТКА
Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.
СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8