Брой 01, 2012

Тема: СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми читатели,


Публикуваме списък на линиите на градския транспорт на територията на град София, снабдени до момента с работещи системи за гласово оповестяване.


Автобусни линии: № 150.
Тролейбусни линии: № 4, № 5, № 11.
Трамвайни линии: № 2, № 5, № 8, № 11, № 18.


През 2012 година се очаква да бъдат монтирани още 55 системи за гласово оповестяване в трамвайно депо "Искър".

Уважаеми читатели,

Брайловата печатница Ви поднася най-искрените си извинения за влошения външен вид, в който някои от абонатите получиха последните броеве на част от брайловите списания.
Причината е повреда на подлепящата машина. Надяваме се, че в най-кратки срокове проблемът ще бъде отстранен.
На всички Вас желаем здрава и щастлива 2012 година.

Екипът на печатницатаНазад

Всички статии на Брой 01, 2012

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2011 Г.
Новозаписани и възстановени заглавия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Русе
Пловдив
Червен бряг
Долни Дъбник
Добрич
ИЗКУСТВО
Театър на съучениците
ИНТЕРВЮ
Учителят на моите мечти
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2011 г.
РАВНОСМЕТКА
Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.
СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8