Брой 05, 2007

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ

На 17 и 18 март в хотел Александър плац, Берлин, Германия, се проведе второто заседание за вече изтичащия мандат на Комисията за равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ. Паралелно се проведоха общи и отделни работни сесии, както на Комисията, така и на трите работни групи по въпросите на слепите жени и младежи,  и на късноослепелите.
В заседанието взеха участие жени от Италия, Франция, Швеция, Русия и България.
Приветствие към участниците поднесе Колин Лоу, който активно участва в работата на Комисията. Президентът на ССЕ отправи критични бележки относно незадоволителната работа и необичайно слабата активност на Комисията като цяло. Като причина за това се отчете невъзможността на Мария Хосе Санчес да изпълнява задълженията си на председател – тя е в майчинство и отглежда детето си. Колин Лоу информира работната група по въпросите на жените за идеите и вариантите за преструктуриране  на всички 11 комисии към Бюрото на ССЕ, предложени на февруарското му заседание. Има предложение да бъде създадена работна група от няколко жени с увредено зрение, представителки на различни страни, която да бъде под прякото ръководство на президента на ССЕ. На заседанието работната група на жените оживено дискутира тези предложения и излезе с решение да отстоява възстановяването на функциите на Комисията по въпросите на жените с увредено зрение.
Работната група на жените продължи с обсъждане на подготовката, организацията и провеждането на предстоящия форум, който традиционно предхожда Генералната Асамблея на ССЕ. Седмата Генерална Асамблея, както и форумът, ще се проведат през месец октомври тази година в Анталия, Турция. Поради естеството на комисията по равноправие и недискриминация, във форума ще се отдели време за информация, за дискусии, за провеждане на кръгли маси по въпросите, проблемите и положението на младежите с увредено зрение, както и на късноослепелите.
Обсъден бе и въпросът за докладите за положението на незрящите жени, дейността на женските движения и т.н., които представителките от европейските държави ще изнесат на форума. Обикновено за изнасянето на всеки доклад се предоставят пет минути - време съвсем недостатъчно за получаване на по-пълна представа за цялостното положение на жените с увредено зрение от съответната страна. За да бъде по-ползотворна тази част от форума, предложих европейските държави да се разделят на четири региона, а именно: Средна и Източна Европа, Скандинавия, Латинските държави и Балканите. Една представителка от всеки регион трябва да изнесе до двадесет минутен обобщен доклад на английски език за положението, дейността, проблемите на жените с увредено зрение в държавите от съответния регион. Работната група с интерес възприе това предложение и възложи на Мавзилия Юдина от Русия да подготви и изнесе обобщен доклад за Средна и Източна Европа, на Луиза Бартолучи от Италия за Латинските държави, на Мария Тучи – Швеция - за Скандинавските страни, и на мен за Балканите. Освен това, работната група ми възложи да изготвя рамковия материал за въпросите, които трябва да намерят място в информациите от всяка национална организация за положението на жените с увредено зрение.
В заседанието на работната група се обсъдиха и темите, по които във форума ще се проведат ”кръгли маси”, като бях включена в ръководството на една от тях. Предстоящият форум ще приеме “резолюции”, които ще се утвърдят от Седмата Генерална асамблея.
Домакините предоставиха много добри условия за провеждане на заседанията.
Участието ми в него се осъществи със съдействието на завеждащия международните отношения в ССБ г–н Скарлатов, както и с издействани от мен два безплатни двупосочни самолетни билета София - Берлин - София.

Живка ПАВЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5