Брой 02, 2012

Тема: РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Презентация на съвременни помощни технически средства


В началото на февруари 2012 г. в Дневния център за рехабилитация на слепи в София се състоя презентация на новозакупените за нуждите на центъра помощни технически средства. Целта е всеки клиент да може да се запознае със съвременни помощни технически средства, да се научи да работи с тях и ако все пак не може да си ги закупи, то поне да ги знае.
Всички показани уреди са произведени в Кралския институт за слепи в Лондон. Разбира се езикът, на който те говорят е английски, но за тяхното ползване не е задължително ползвателят да владее перфектно този език. Доста от нещата са предназначени за подпомагане на слепите и зрително затруднените лица при техните всекидневни занимания в кухнята и по-широко в домакинството.
Говорещата везна тегли максимум до три килограма. Тя е съоръжена с купа, която лесно се сваля и измива. Прецизна е в работата и е много удобна за използване от напълно сляп човек, и съобщава достатъчно силно данните за теглото на веществото в купата.
Следващото облекчение за кухнята е таймер. Той започва да издава звук точно след определеното от нас време - например точно тогава, когато ястието започва да изгаря в печката.
Друг изключително полезен уред е уредът за измерване на течности. Той издава звук на две нива – първо, когато течността, която се налива наближава ръба на чашата и второ, когато е вече фатално, т.е. чашата ще прелее. Тогава звукът става непрекъснат и се съпровожда с вибрации. Предназначението на този уред е за сляпо-глухи хора, но той може да предпазва и слепите от опарване на пръста, наливайки си например горещ чай.
Много е интересен уредът за разпознаване на цветове. Съществуват две модификации на този уред - единият разпознава 150 цвята и техните нюанси. Той струва 120 паунда. Например, ако дрехата е шарена, вие го движите над нея и уредът изрежда всички налични цветове. По-обикновената модификация е colour-детектор, който разпознава 15 основни цвята. Строго казано, за нуждите на всекидневието на един незрящ човек този брой е напълно достатъчен. Освен това тази модификация е значително по-достъпна - както финансово, така и за работа с нея. Същият уред има възможността да определя и източника на светлина. Когато е на тъмно, той издава един звук, а когато се насочи към светлина - друг. Може да се използва от слепия човек, когато той иска да разбере дали е изгасил лампите на жилището си, или ги е светнал.
"Пейфренд" е уред с говорещи етикети. На външен вид представлява нещо като по-дебел маркер, на който има няколко малки бутончета. Продава се в комплект със 127 етикета и струва 60 паунда или малко над 150 лв. 127 етикета са напълно достатъчни за едно домакинство, но ако човек желае, може да си закупи и допълнително 380 етикета, които струват 11 паунда. Информацията върху етикетите може да се презаписва, т.е. при промяна на предназначението на даден съд или папка може да се изтрие съществуващата информация и върху етикета да се запише нова. Освен това има и специални етикети за дрехи. На тях може да се постави различна полезна информация за самата дреха и те не се повреждат при пране или по-точно издържат до 50 пранета. Всеки етикет се залепва на желаното от ползвателя място. След това към него се насочва уредът. Натиска се бутончето за запис и с ясен и отчетлив глас се записва каквото е необходимо. При всяко следващо насочване на уреда към вече надписан етикет той съобщава със записания на етикета глас, най-често това е собственият глас на ползвателя, какво съдържа съответната етикетирана касета, рафт, папка с документи, аудиодиск и така нататък. Тук не е необходимо никакво ниво на владеене на английски. При използването на този уред човек може да не знае нито дума от какъвто и да било чужд език, тъй като за записване на информацията се използва неговият собствен глас и съответно думите, с които самият той иска да обозначи етикетираната вещ. По време на представянето на различните нови помощни технически средства, с които рехабилитационният център вече разполага, беше възможно да се види и лъчев термометър, който може да измерва както телесната, така и стайната температура. И в двата случая изчакването е само от една секунда и половина. Той не е толкова прецизен, както са например специализираните термометри за телесна температура, но бързината на получаване на резултата го прави много удобен, особено когато се измерва температурата на малки деца. Термометърът се допира до челото и докато детето още по никакъв начин не е успяло да реагира, ползвателят на уреда вече е разбрал дали то има висока температура.
Центърът вече разполага и с говорещ кантар за измерване на телесното тегло, но за съжаление на по-тежичките от нас той мери само до 130 кг.
Едно от най-новите производства на Кралския институт за слепи са много атрактивните ултразвукови очила. В сравнение с другите ултразвукови приспособления за ориентиране те са много по-достъпни като цени. На външен вид изглеждат като обикновени очила, само че са малко по-масивни. Те работят на принципа на отразения ултразвуков сигнал и подават информация за приближаването до някакво препятствие посредством различни по сила и интензитет вибрации. Препоръчва се да се използват в комбинация с бял бастун, защото те дават информация само за препятствия, които се намират на равнището на погледа. Съответно, ако насочим погледа си надолу, те ще хванат и по-ниски препятствия, както и при завъртане на главата встрани ще ни покажат и препятствия, намиращи се вляво или вдясно от нас. Те обаче не могат ефикасно да следят онези препятствия, които се намират малко над или малко под нивото на тротоара, по който се движим. И именно затова е добре ползването им да се съчетава с носенето на бял бастун. Обхватът на ултразвуковите очила е три метра, като колкото по-близо до препятствието се намира човекът, толкова по-силна става вибрацията. Подобно устройство можем да видим и в някои бастуни, при които то е вградено в дръжката. При тях може да се регулира дори и обхватът. Безспорно те са много по-удобни, но за съжаление са и много по-скъпи. Цената на един такъв бастун е 600 паунда или около 1300–1400 лева, докато действащата към момента цена на очилата е само около 160-170 лева.
В партньорство със софийската регионална организация на ССБ започна реализацията на един пилотен проект за внос на различни технически помощни средства, които да бъдат предоставени за закупуване от членовете на Съюза на слепите. Доставените до този момент средства са за нуждите на самия рехабилитационен център. Както вече беше казано, клиентите на центъра ще се запознават с тях и те ще бъдат част от тяхното обучение по ориентиране и мобилност и по полезни умения.
Идеята е да се осигури възможност на хората, които желаят да си закупят дадено техническо средство, да могат да направят заявка в регионалната организация на ССБ и след като го заплатят, то да им бъде доставено.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 02, 2012

ЛЮБОПИТНО
Кино за слепите хора в Маракеш
Киноклуб за слепи и у нас
Сляпото петно на нашите очи
Фейсбук вече и за хора с увредено зрение
ОБЩЕСТВО
Нова надежда за интеграция в обществото и достоен живот
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очните лекари на Токуда Болница ще консултират безплатно пенсионери и социално слаби
ПОЕЗИЯ
Млади поети
ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ
Още инфо от нас и за нас
Нова специализирана услуга за хора със зрителни увреждания
ПРАЗНИЧНО
Легенди за виното и още нещо
Любовта е болест
ПРОЕКТИ
За правата и възможностите на хората с увреждания
Заедно с мама можем повече
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Презентация на съвременни помощни технически средства
Списък на наличните помощни технически средства и игри в ЦУ на ССБ.
ЮБИЛЕЙ
Мария Тодорова на 80 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5