Брой 05, 2007

Тема: КОНСУЛТАЦИЯ

При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение

В Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, обнародван в "Държавен вестник" на 1 декември 2006 г. и влязъл в сила три дена по-късно, беше записано, че право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист имат само лицата с над 90 на сто намалена работоспособност. Съпругът на читателка е останал извън групата на имащите такова право, защото процентът на неговата загубена работоспособност е по-малък. Навярно има и други подобни случаи в страната.

Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5