Брой 02, 2012

Тема: ЛЮБОПИТНО

Сляпото петно на нашите очи


Ако ви кажат, че в полето на вашето зрение има участък, който съвършено не виждате, въпреки че се намира точно пред вас, разбира се няма да повярвате. Възможно ли е през целия си живот да не сме забелязали този голям недостатък на нашето зрение?
Но направете следния прост опит и ще се убедите в това.
Поставете рисунка с няколко кръстчета и окръжности на разстояние 20 см от дясното си око. Затворете лявото и гледайте само кръстчето, поставено вляво; после бавно приближавайте рисунката до окото си. Непременно ще настъпи момент, когато голямото черно петно, което се намира там, където се кръстосват двете окръжности, ще изчезне безследно. Вие няма да го видите, макар че то ще остане в пределите на видимия участък. А двете окръжности – отдясно и отляво на петното – ще се виждат много добре.
Този опит е бил направен за пръв път от известния физик Мариот и се сторил много забавен на придворните на Людовик XIV. Мариот правел опита така - поставял двама царедворци на разстояние 2 метра един срещу друг и ги карал да разглеждат с едното си око някаква точка встрани – тогава на всеки от тях се струвало, че този, който седи отсреща, няма глава.
Колкото й да е чудно, но едва през 17-и век хората узнали, че в ретината на окото има "сляпо петно", за което преди това никой не знаел. То е мястото, където зрителният нерв влиза в очната ябълка, но още не е разделен на малки разклонения, снабдени с чувствителни към светлината елементи.
Ние не забелязваме черната празнина в полето на нашето зрение благодарение на продължителния навик. Въображението неволно запълва този пропуск с подробности от околния фон. На рисунката ние не виждаме петното, но мислено продължаваме линиите на окръжностите и сме убедени, че ясно виждаме мястото, където те се пресичат.
Ако носите очила, можете да направите следния опит: Залепете късче хартия на стъклото, но не в средата, а малко встрани. В първите дни хартията ще ви пречи да виждате, но щом мине една седмица, вие така ще свикнете, че дори ще престанете да я забелязвате. Впрочем това знае добре всеки, който е носил очила със счупено стъкло – пукнатината се забелязва само в първите дни. Точно така, по силата на навика, не забелязваме сляпото петно в нашите очи.
Освен това двете слепи петна в очите ни се отнасят за различни участъци в зрителното поле на всяко око, така че, когато гледаме с двете очи, не пропускаме нищо.
Не мислете, че сляпото петно в нашето зрително поле е незначително. Когато наблюдавате само с едното око къща от десет метра разстояние, то поради сляпото петно няма да видите голяма част от фасадата на къщата, в която може да се побере цял прозорец. А на небето остава невидимо пространство, равно по площ на 120 диска пълна Луна.

Използван източник: архив на списание "Космос"Назад

Всички статии на Брой 02, 2012

ЛЮБОПИТНО
Кино за слепите хора в Маракеш
Киноклуб за слепи и у нас
Сляпото петно на нашите очи
Фейсбук вече и за хора с увредено зрение
ОБЩЕСТВО
Нова надежда за интеграция в обществото и достоен живот
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очните лекари на Токуда Болница ще консултират безплатно пенсионери и социално слаби
ПОЕЗИЯ
Млади поети
ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ
Още инфо от нас и за нас
Нова специализирана услуга за хора със зрителни увреждания
ПРАЗНИЧНО
Легенди за виното и още нещо
Любовта е болест
ПРОЕКТИ
За правата и възможностите на хората с увреждания
Заедно с мама можем повече
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Презентация на съвременни помощни технически средства
Списък на наличните помощни технически средства и игри в ЦУ на ССБ.
ЮБИЛЕЙ
Мария Тодорова на 80 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5