Брой 03, 2012

Тема: КОНКУРС

Европейски конкурс за есе


Съюзът на слепите в България има удоволствието да предостави на Вашето внимание "Общите правила" за провеждането на Европейския брайлов конкурс за есе за 2012 година.
Моля да изпратите написаните есета в указания срок на е-mail: kkevo@mail.bg или на адреса на ССБ: град София – 1309, ул. "Найчо Цанов" №172, "Европейския брайлов конкурс за есе", за г-н Кеворк Кабзамалян.
За допълнителна информация: тел. 02/8127030.


ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Намерение и тема

1.1. Европейският брайлов конкурс за есе се провежда от Европейския съюз на слепите от името на Онкио Корпорация (Япония) и Брайл Маиничи (Япония) и има за цел да насърчава ползването на брайл като ключов фактор за достъпа до информация на хората със зрителни увреждания, както и за тяхната социална интеграция.
1.2. Основната тема на конкурса на Онкио за тази година е "Ролята на брайла в по-нататъшното участие на хората със зрителни увреждания в политическия, икономическия, културния, социалния и семеен живот". "Брайлът в ерата на технологиите", "Ползването на брайл от всички възрасти", "Брайлът и гласуването" са само някои от примерите за това как да бъде интерпретирана основната тема.

2. Общи условия

2.1. Кандидати

Всички ползватели на брайл, живущи в европейска държава, могат да вземат участие в конкурса, независимо от възрастта.

2.2. Есета

Кандидатите трябва да представят есето си в цифров формат, по темата описана по-горе в точка 1.2. (моля ползвайте dot.doc или dot.rtf).
Всеки кандидат може да представи от свое име само едно есе.
Есето не трябва да надвишава 1 000 думи на родния език на участника (с толеранс в плюс до 10%).
Есето трябва да е преведено на английски език от кандидата.
Есето трябва да съдържа и следната допълнителна информация: имена и възраст на кандидата, държава, име на националната организация на слепите членка на ЕСС (в случая ССБ), която ще обработи и изпрати есето, както и броя на думите в него на родния език на участника.

Важно: Информацията от последната подточка трябва да бъде поставена най-отгоре, преди заглавието на есето.

2.3. Авторски права

Вземайки участие в този конкурс:

Авторите прехвърлят автоматично и ексклузивно всички права, включително и авторските, по целия свят на Европейския съюз на слепите, като ЕСС може да прехвърля или лицензира тези права.
Авторите позволяват на ЕСС да използва техните имена и да прави извадки от техните есета като реклама според нуждите на ЕСС.
Като собственик на авторските права ЕСС може да даде разрешение на авторите и на техните страни-членки да използват есетата според нуждите им.
Спечелилите награди от конкурса на Онкио трябва да предоставят свои снимки и да упълномощят ЕСС да копира, адаптира, редактира и печата техните фотографии в медиите, включително в електронни страници и издания.

3. Процедура

Кандидатите трябва да предоставят есетата си на ССБ (националната организация на слепите членка на ЕСС) до 30 април 2012 година (получени творби след тази дата няма да бъдат включени в конкурса), а тя от своя страна след селекция трябва да ги изпрати на Селекционната комисия на ЕСС до 15 юни 2012 година.
Националната организация на слепите членка на ЕСС (ССБ) трябва да организира селекцията на есетата, така че те да не са повече от 5 за една държава.
Селекционната комисия на ЕСС избира работите за награди до 1 септември 2012 година.
ЕСС изпраща резултатите на Брайл Маиничи до 10 септември 2012 година.
Впоследствие ЕСС уведомява веднага победителите чрез националната им организация на слепите (ССБ).

4. Награди

Една първа награда – 2 000 щатски долара.
Една втора награда (категория "Възрастни" над 25 год.) - 1 000 щ. д.
Една втора награда (категория "Младежи" до 25 год.) - 1 000 щ. д.
Две трети награди (категория "Възрастни") - по 500 щ. д. всяка.
Две трети награди (категория "Младежи") - по 500 щ. д. всяка.Назад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5