Брой 03, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Заключителна пресконференция

На 27 февруари се състоя заключителна пресконференция по проект "Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания в общините град Добрич и Добричка". Проектът се реализира от януари 2011 до февруари 2012 от "Международен колеж" ООД Добрич в партньорство с неправителствена организация "ХобиСклуб" Добрич. На пресконференцията се представиха резултатите от реализираните цели и дейности по проекта. Участие във форума взеха представители на сдружения и асоциации на хора с увреждания, представители на местни и регионални власти, представители на бизнеса, неправителствени организации и други заинтересовани лица.
В проекта участваха хора със зрителни, слухови и физически увреждания, както и членовете на техните семейства, които са застрашени от социална и икономическа изолация, на територията на общините град Добрич и Добричка.
Брой лица от целевата група, включени в проекта:
• 107 преки бенефициенти – хора с увреждания и членове на техните семейства, ползващи разработените услуги на място;
• 70 от преките бенефициенти, включени в обученията;
• Повече от 40 човека с увреждания и членове на техните семейства от целевия регион, които ползваха дистанционно услуги в рамките на проекта чрез интернет;
Координаторите на проекта Павлина Богданова и Иван Тодоров запознаха аудиторията с подробности от изпълнението на отделните дейности по проекта:
- Оборудване на 20 работни места в читалнята на Висше училище "Международен колеж" с програмата SpeechLab и софтуер, необходим за нейното използване.
- Ремонтирано, оборудвано и адаптирано помещение за звукозаписно студио.
- Разработен учебен план за курс по предприемачество, адаптиран за хора със зрителни увреждания. Придобиха знания и умения по предприемачество 55 човека.
- Повишена квалификация и мотивация за самостоятелна реализация на пазара на труда на хората с увреждания и други.
Благодарение на постигнатите резултати е реализирана основната цел на проекта - подпомагане на икономическата интеграция и преодоляване на социалното изключване на хората с увреждания и членовете на техните семейства в общините град Добрич и Добричка.

Иван ТОДОРОВ,
координатор по проектаНазад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5