Брой 03, 2012

Тема: ОБЩЕСТВО

Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012


Откриването на Европейската година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията събра много хора на 2 март в една от залите на хотел "Шератон". Интересът на обществеността бе предизвикан вероятно от многото проблеми, с които се сблъскват възрастните хора в България и желанието им да живеят пълноценно, да се забавляват и да пътуват. Едно от посланията на Европейската комисия е, че никога не е късно да споделим опита си, да се ангажираме с добра кауза, да намерим приятели, да разширим кръгозора си, да поемем живота в свои ръце, да обединим силите си и да се грижим за другите.
В залата се бяха събрали посланици от различни европейски страни, представители на Европейката комисия, депутати, министри, зам.-министри, неправителствени организации, творчески съюзи, академични среди.
Обикновено жените смятат, че старостта започва на 65 години, а мъжете - на 62. Всъщност човек е на толкова години, на колкото се чувства. Например Петко Бочаров - доайенът на журналистите, е лицето на кампанията и е на 93 г., а продължава да пише активно. Представени бяха още посланиците на годината – доц. Ингрид Шикова (ръководител на катедра "Европеистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски"), доц. Еню Бояджиев (председател на управителния орган на 40 спортни клуба "Здраве и дълголетие") и групата за автентичен фолклор "Бистришките баби", които през 2005 г. са включени в списъка на шедьоврите на световното нематериално културно изкуство на ЮНЕСКО. По отношение на заетостта само една трета от европейците са съгласни с идеята до 2030 г. официалната пенсионна възраст да се увеличи, въпреки че това вече е ясен политически приоритет в много държави-членки. Участниците във форума бяха поздравени от ученици на Националния учебен комплекс в Горна баня.
Броят на гражданите на ЕС над 60 години се увеличава всяка година с над 2 млн. души. Зинаида Златанова от представителството на Европейската комисия в България уточни, че населението в България над 65 години е около 14 процента, а над 50 години - около 40 процента.
Според посланика на Дания Коре Янсон сред основните цели на Европейската година е да образова работодателите и служителите как да живеят здравословно след определена възраст, както и да смекчи прехода от трудовия пазар към достигането на пенсионна възраст.
През 2012 г. се предвижда разработването на прогнози за въздействието на застаряването върху публичните финанси, както и издаването на сборник с най-важните стратегически документи, свързани със застаряването на населението и демографските предизвикателства.
Програмата по откриването на Годината продължи със семинар на тема "Активен живот на възрастните хора и участието им на пазара на труда". Участие в него взеха експерти от МТСП, Български Червен кръст, институти към Българска академия на науките, фондация "Лале", Медицински университет – София, Национално сдружение на възрастните хора и журналистическа организация "50+". Демографските предизвикателства и пазарът на труда на възрастните хора, съчетаването на семейния и професионалния живот, както и здравето на възрастните хора са сред основните теми на форума.
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, обявена през 2012 г., има за цел да повиши общественото съзнание за приноса на възрастните хора и да насърчи мерки, които създават по-добри възможности те да продължат да живеят активно.
През Европейската година се обръща внимание на три аспекта на активния живот в напреднала възраст: на работното място, участие в обществото, независим живот.
Министър Тотю Младенов поясни, че по време на Европейската година за активен живот на възрастните хора в страната ще се проведат семинари за повишаване на общата осведоменост на хората относно пазар на труда, социално подпомагане и развитие на социалните услуги и доброволчеството. Ще се обърне внимание на позитивната представа за възрастните хора и преодоляването на някои негативни страни в публичното пространство за тях. Ще докажем, че те могат да бъдат полезни на обществото с труда, знанията и опита си. За това трябва да бъдат обединени усилията на централната и местна власт, социалните партньори, академичната общност, за да може по-ефективно да бъде насърчен активният живот на възрастните хора.
Представители на Европейската комисия смятат, че няма защо да се страхуваме от застаряването на населението, защото могат да се създават повече възможности за работни места на пазара на труда за възрастни хора, за да могат да бъдат активни членове на обществото.
Ненавсякъде възрастните хора се възприемат положително. В България дори цифрата е стряскаща - само 29% приемат положително възрастните хора, а само 46% са съгласни те да работят. Голяма част от жителите на ЕС отхвърлят идеята за задължително пенсиониране. Повече им харесва те сами да решават кога да го направят. Всичко това показва, че европейците не обичат да бъдат принуждавани да работят повече, но за всяка страна приоритетите са различни.
Докторът по социология Емилия Войнова – началник отдел "Демографско развитие, политики и стратегии", координатор на годината, оповести: "МТСП ще организира конкурс за материал за Активен живот на възрастните и солидарност между поколенията, както и конкурс за работодатели, подкрепящи възрастните хора и добрите им практики".
В доклада си тя поясни, че Европа държи първенство по застаряващо население. В България повече млади хора има в Благоевградска област, а най-малко в Кърджали. През 2011 на 100 излизащи в пенсия 70 млади постъпват на работа. Това показва, че в страната има стагнация по отношение на обновяване на работоспособните хора.
На 1 февруари Министерски съвет прие стратегия за демографско развитие на населението до 2030 г. В своя доклад тя изтъкна, че трябва да се подобри качеството на живот на възрастните хора - услугите по домовете, и на хората, живеещи в специализирани институции. Ще трябва да се обърне внимание на обучението на социалните работници, за да могат те по-добре да извършват специализираните грижи. Ще бъдат изградени териториални комплекси с възможности за предоставяне на всички услуги като здравеопазване, образование, информираност, комуникативност, насърчаване на доброволчески услуги за хора над 50-годишна възраст. Всички заедно ще преодоляваме препятствията и предизвикателствата на днешното време.
От многото доклади и изказвания стана ясно, че всеки човек над 60 г. има повече от 3 заболявания. Според доц. Еню Бояджиев стареенето е най-високото постижение на науката. Доц. д-р Поли Балканска от Софийски медицински университет предлага създаването на Балкански геронтологичен център, осъществяващ консултантска, диагностична, научно-изследователска дейност, свързана със застаряването на населението. Това е необходимо, тъй като България е втора в Източна Европа и четвърта в света по застаряване на населението.
Проф. д-р Румяна Стоилова обърна внимание на дискриминацията на по-възрастните работници на пазара на труда и как да се преодолеят негативните стереотипи към тях. Най-голяма е дискриминацията сред хората с увреждания, ромите и жените. Най-засегнати от икономическата криза са болните хора, самотните и за тях трябва да са полагат повече грижи. От изследването, което е направено, се оказва, че във фирмите, в които работят хора от различни поколения, резултатите са значително по-добри, защото се ползва добрият опит в практиката на възрастните и ентусиазмът на младите.
Годината, посветена на активния живот на възрастните хора в България ще може да бъде по-добре осъществена не само чрез различните прояви, но и със съдействието на цялото общество и солидарността между поколенията.

Таня ЙОВЕВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5