Брой 03, 2012

Тема: ТЕХНОЛОГИИ

Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13


Често пъти единствената пречка за използване на дадено приложение от незрящите е неговата достъпност чрез екранните четци, което провокира усъвършенстването на тези помощни средства.
Широко разпространен сред незрящите екранен четец е JAWS. Това не означава, че непременно всички използват точно тази програма. Но тъй като повечето от нас прибягват до нейната помощ, не смятам за необходимо да обсъждам всички възможности, които тя предлага. В следващите редове ще обърна внимание само на нововъведенията, направени във версии 11, 12 и 13. Прегледът ще е кратък, но надявам се – полезен.
Инсталирането на тези три версии не се различава много от обичайното за JAWS. Както винаги е добре по време на инсталацията да използвате друг екранен четец – друга версия на същата програма, вградената в Windows или NVDA; можете да прибегнете и до помощта на зрящ. Рестартирате, когато това бъде поискано от вас, след което инсталацията автоматично продължава. Следват няколко типични стъпки: да се съгласите с условията за ползване посредством бутона "Yes"; да изберете обичайна инсталация - "Typical". Ако ви се налага да добавите брайлов дисплей или друг синтезатор, или да изберете различна папка, в която JAWS да се инсталира, вместо бутона "Typical", активирате "Custom". Съществува една особеност при инсталирането на версия 13. Някои компоненти (незадължителни) не са включени в инсталационния пакет, а се свалят автоматично в процеса на инсталацията. Ако не желаете тези компоненти, прекъснете връзката с интернет на компютъра преди да започнете инсталирането на JAWS 13.
При първоначалното стартиране на програмата се появява съветник с някои от основните настройки в JAWS. Този съветник е въведен още във версия 8, но с по-малко възможности. Потребителите на Windows 7 тук могат да изберат кога JAWS да се включва автоматично: преди или след появата на началния екран (logon screen), или изобщо да не се включва автоматично.
Друга особеност на версии 12 и 13 е Settings Center, който се явява пряк заместител на Configuration Manager. И като казвам заместител, имам предвид, че центърът за настройване не е алтернатива на Configuration Manager, който, от своя страна, няма да откриете в списъка с мениджъри. Чрез този списък, повикан с клавишната комбинация insert + F2, можете да стартирате Settings Center. Пряк достъп до този център осигурява комбинацията insert + 6. И тук, както при неговия предшественик, можете да използвате insert + shift + D, за да зададете на програмата, че желаете направените промени да важат за всички приложения в Windows. Опциите са разположени в дървовиден изглед, а не както преди – достъпни от менюто. Категориите са почти същите с няколко допълнения. Неудобството от придвижването в дървовидната структура на Settings Center може да бъде избегнато, като в полето за търсене изпишете ключова дума за конкретна настройка и JAWS ще изведе резултати, съдържащи тази дума, а натискането на "enter" върху някой от тях ще ви отведе до самата настройка.
Както знаете, JAWS може да има различно поведение във всяко отделно приложение. Така например по подразбиране можете да му зададете да не произнася пунктуационните знаци, но когато сте в програма за редактиране на текст (Word, Notepad и др.), да произнася всички. За тази цел тези, които използват JAWS 13, могат да зададат определено поведение на екранния четец, не само посредством Settings Center, но и отваряйки бързите настройки с комбинацията insert + v, докато се намират в съответното приложение. Чрез Quick Settings JAWS извежда всички настройки, чиято промяна може да се отрази върху конкретното приложение. Така например няма да откриете за Word опции, свързани с клавишите за бързо придвижване. Напомням, че Quick Settings ще откриете само във версия 13.
Още една добавка към JAWS 13 е приложението за разпознаване на изображения – Convenient OCR. То ви дава възможност да прочетете текст, съдържащ се в изображение. С него не можете да съхраните текста в отделен файл. Друго неудобство е, че изчитането на извлечения от изображението текст става с помощта на JAWS курсора. Въпреки това, не може да се отрече предимството от наличието на подобна функция, особено когато ви се налага да се запознаете със съдържанието на PDF файл, а нямате възможност да го обработите с FineReader. Отдавна Adobe Reader е достъпен с JAWS, но не и за PDF изображения, за които може да ви се притече на помощ Convenient OCR.
Смятам, че за целите на настоящия труд казаното за това приложение на JAWS е достатъчно, а за работата с него ще говоря в отделно изложение. За тези, които ще пожелаят да разгледат функциите на Convenient OCR, ще спомена само, че той е сред компонентите, чиято инсталация изисква свързаност на компютъра с интернет, т.е. не е включен в основния инсталационен пакет на JAWS v.13.
Услуга, налична още във версия 11 на програмата, е така нареченият Research It. Чрез него можете да претърсвате някои от популярните уеб ресурси като Wikipedia, Wiktionary, Amazon, BBC и др. Резултатите засега са достъпни само на английски, което означава, че и зададените ключови думи трябва да са на този език. Да предположим, че искате да разберете какво е времето (климатичните условия) в София. Това ще стане по следния начин: с комбинацията insert и space, след изпълняването на която ще чуете едно изщракване, и натискане на буквата R – отделно от комбинацията, отваряте приложението Research It. Първото поле е за изписване на ключовите думи (в случая – Sofia, Bulgaria), второто – за избиране на източника, който ще претърсвате (за времето това е Weather), като посредством бутона "OK" или "enter" в полето за писане изпращате вашето запитване.
Процесът по редактирането на текст също търпи развитие. С версия 12 се въвежда Text Analyzer, който ви уведомява за наличието на несъответствия във форматирането, пунктуацията, разстоянието между думите и др. Поведението на текстовия анализатор се задава от Settings Center, като настройките за него са обособени в самостоятелна категория - "Text Analyzer". Съобщаването на съществуващи в текста несъответствия може да бъде чрез звук или гласово съобщение, съдържащо описание на конкретната несъгласуваност.
Възможностите на анализатора на текст също не могат да бъдат описани подробно тук, тъй като рискувам да се отклоня от първоначалния замисъл на статията. Въпреки това не отричам необходимостта от самостоятелно изложение по темата.
Още едно доказателство, че създателите на JAWS се стремят да откликнат на най-новите тенденции в развитието на софтуера и по-специално на графичния интерфейс, е така нареченият Virtual ribbon. Структурата на менютата, наподобяваща панделка, която е често срещано явление в графичния интерфейс на Windows 7, прави придвижването с JAWS из тези менюта истинско мъчение. Благодарение на Virtual Ribbon – функция, въведена с версия 12, менютата на Office 2007 и 2010 например са изцяло достъпни. Възможно е също така придвижване из менюто с буквите от клавиатурата.
За да активирате функцията Virtual Ribbon, ще ви се наложи да отворите Settings Center (с Insert + 6) и да се уверите, че редактирате настройките по подразбиране, за което е предназначена комбинацията Control + Shift + D. В категорията "Miscellaneous", която отваряте със стрелка надясно, трябва да поставите отметка пред "Use virtual ribbon", след което да съхраните направените промени.
С JAWS 12 се оказва, че заключването на клавиатурата не е характерно само за мобилните телефони. С Insert + Space и последващо натискане на буквата l превключвате между двата режима – заключена и отключена. Ако вместо l натиснете s, вие ще превключвате между режимите на речта – включена и изключена. Режимът на речта може да се контролира и във версия 11.
Не трябва да ви учудва и фактът, че Insert + control +w не отваря виртуален прозорец на този, в който се намирате. Това не означава, че подобна функция не съществува. Отварянето на виртуален прозорец се изпълнява с нова клавишна комбинация - insert + alt + W.
Създаването на гласови профили, вместо индивидуалните настройки на гласа, се въвежда с версия 11. По този начин чрез Voice adjustment можете да създадете няколко профила, а с insert + control + s да изберете кой да активирате.
Това накратко са съществените нововъведения. Разбира се има и много други, голяма част от които са за достъпността на конкретни приложения.

Елена КАРАМАНСКА
Използван източник: http://www.blinfo.bgНазад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5