Брой 03, 2012

Тема: ОБЯВИ

Конкурс "Искри на Бяла"


За единадесети пореден път в община Бяла се организира национален конкурс за поезия "Искри на Бяла".
Авторите, желаещи да участват, е необходимо да спазят следните условия:
Да изпратят задължително на хартиен носител три стихотворения в три екземпляра.
Под всяко стихотворение да се посочат трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон за връзка.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи – деца до 16 години и възрастни.
Срок за изпращане на творбите – 15 април 2012 г.
На адрес:

7100 Бяла
област Русе
пл. "Екзарх Йосиф" №1
(за конкурса "Искри на Бяла")

Телефон за контакти:
0817/988-24 (П. Кирилова)

e-mail: iskri_byala@abv.bg

Произведенията, неотговарящи на горепосочените изисквания, няма да подлежат на журиране.
Награждаването ще се състои на 19 май 2012 г. – събота, от 17 ч.Назад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5