Брой 04, 2012

Тема: ЛЯТНА ПОЧИВКА

Цени и графици за ползване на съюзните бази


Предоставяме на вашето внимание цените, графиците и правилата за ползване на хотел "Хоризонт" в град Обзор и ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани за 2012 година, утвърдени от УС на ССБ.


ХОТЕЛ "ХОРИЗОНТ" - град ОБЗОР

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА


Единни пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т.ч. техните семейства или придружители

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2012 г.

- полупансион (нощувка, закуска и вечеря) - 18.00 лв.
- пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) до пет нощувки - 22.00 лв.

- пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) над пет нощувки - 19.00 лв.
- нощувка със закуска - 16.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2012 г.

- полупансион - 22.00 лв.
- пълен пансион - 26.00 лв.
- нощувка със закуска - 19.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2012 г.

- полупансион - 22.00 лв.
- пълен пансион - 26.00 лв.
- нощувка със закуска - 19.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2012 г.

- полупансион - 28.00 лв.
- пълен пансион - 32.00 лв.
- нощувка със закуска - 25.00 лв.

БУНГАЛА

Пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т.ч. техните семейства или придружители:

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2012 г.

- полупансион - 14.00 лв.
- пълен пансион - 17.00 лв.
- нощувка със закуска - 13.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2012 г.

- полупансион - 17.00 лв.
- пълен пансион - 20.00 лв.
- нощувка със закуска - 15.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти:

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2012 г.

- полупансион - 16.00 лв.
- пълен пансион - 19.00 лв.
- нощувка със закуска - 14.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2012 г.

- полупансион - 19.00 лв.
- пълен пансион - 25.00 лв.
- нощувка - 16.00 лв.

ПС "РЕЛАКС" В ШИПКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Период: 1 януари - 31 декември 2012 г.

1. Стая с две легла за двама за 1 вечер - 36,00 лв.
2. Стая с две легла за двама за 2 и повече вечери - 30,00 лв.
3. Стая с три легла - 54,00 лв.
4. Ползването на самостоятелна стая +10,00 лв.
5. Апартамент - 50,00 лв.
6. Нощувка + закуска - 20,00 лв.
7. Нощувка + вечеря + закуска - 26,00 лв. за 1 вечер
(за 3 и повече полупансиона 23,00 лв.)
8. Нощувка + вечеря + обяд + закуска - 28,00 лв.
(за 3 и повече пълни пансиона – 25,00 лв.) - цена за организираните в групи членове на ССБ
9. Деца до 6 год., ползващи легло на родител - безплатна нощувка, храна 10 лв.
10. Деца от 7 год. до 14 год.:
- нощувка - 10,00 лв.
- храна - 10,00 лв.
11. От 15 год. цени за възрастни

За дете, което ползва самостоятелно легло, независимо от възрастта, се заплаща пълният размер на цената на услугата, която то ползва (отнася се за базата в Обзор).
За дете до 10-годишна възраст, ползващо леглото на родителя, не се заплаща нощувка; при желание за изхранване на детето се заплащат 12 лв. за храноден - закуска,обяд и вечеря (отнася се за базата в Обзор).
Всеки клиент освен стойността на съответната услуга трябва да заплати допълнително и туристически данък, стойността на който се определя от община Обзор.
Приемането на организираните групи от почиващи членове на ССБ в ПС "Релакс" на Шипковски минерални бани предлагаме да бъде извършвано съгласно приложения по-долу график. Той обхваща периода от 6 юни до 9 септември 2012 г. или общо 96 дни, разбити в 12 смени по 8 дни всяка една от тях.
За нуждите на членовете и служителите на ССБ, желаещи да почиват в хотел "Хоризонт" - град Обзор, остават общо 18 легла за периода от 20 юни до 31 август 2012 г., разпределени както следва:

Централна сграда, І етаж - 6 стаи по две легла;
Бунгала - 2 стаи по 3 легла

Като при възможност ще бъдат настанявани хора и извън лимита.
В периода от 1 май до 19 юни и след 1 септември 2012 г. ще бъде предоставен целият леглови контингент.
За създаване на необходимата организация с цел максимално натоварване на наличната леглова база се предлага:

Ръководството на "Релакстур ССБ" ЕООД в срок до 15 Април 2012 г. да подготви и разпрати уведомителни писма до всички РСО с правилата за ползване на базата в Шипковски минерални бани, както и разпределение на полагащите им се легла за периода 20 юни - 31 август 2012 г. в хотел "Хоризонт" в град Обзор, както следва:

от 20 юни до 30 юни 2012 г.

в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Дряново, Монтана;
в бунгала - по една стая с три легла на РСО Плевен и Шумен;

от 1 юли до 15 юли 2012 г.

в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Плевен и Шумен;
в бунгала - по една стая с три легла на РСО Дряново и Монтана;

от 16 юли до 31 юли 2012 г.

в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Смолян, Кърджали, Варна, Благоевград, ЦУ на ССБ;
в бунгала - по една стая с три легла на РСО Кюстендил и Силистра;

от 1 август до 15 август 2012 г.

в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Монтана, Дряново, Плевен и Шумен;
в бунгала - по една стая с три легла на РСО Сливен и Стара Загора;

от 16 август до 31 август 2012 г.

в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Силистра, Кюстендил, Бургас, Благоевград, ЦУ на ССБ;
в бунгала - по една стая с три легла на РСО Кърджали и Смолян.

В срок до 15 май 2012 г. председателите на РСО трябва да разгласят възможностите за почивка в базите в Обзор и Шипково сред членовете на ССБ и работещите в системата, включително и тези в предприятията на територията им. В същия срок те са длъжни да направят резервация за групите, които ще почиват в ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани и да съберат и преведат парите на желаещите да почиват през сезона по банковата сметка на хотел "Хоризонт" - град Обзор, придружени със заявка по образец, копие от която се изпраща задължително в "Релакстур ССБ" ЕООД.
Заявки, изпратени след 14 май 2012 г., не подлежат на обработка и удовлетворяване.
От 15 май 2012 г. свободните места се предлагат от "Релакстур ССБ" ЕООД, хотел "Хоризонт" в град Обзор и ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани на свободния туристически пазар.
Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души в крилата на сезона, заплаща по цена на пълен пансион за ден при водене на една група. При водене от същия правоимащ ръководител на втора или трета група, състояща се също от не по-малко от 40 души, ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно (без придружителя).
Управителите на базите да договарят цените както с външни клиенти, така и с членове на всички организации на хора с увреждания при осигуряване на външно финансиране на предоставяните услугите за тях - пари по проекти и др. Тези цени да се съгласуват с председателя на ССБ и с управителя на "Релакстур ССБ" ЕООД.
Управителите на базите да договарят цени за външни индивидуални и групови клиенти според конюнктурата на местния туристически пазар след съгласуване с управителя на "Релакстур ССБ" ЕООД.

График
за ползване на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани от групи, организирани от РСО, за периода от 6 юни до 09 септември 2012 г.

I смяна - от 06.06. сряда до 13.06. включително;
II смяна - от 14.06. четвъртък до 21.06. включително;
III смяна - от 22.06. петък до 29.06. включително;
IV смяна - от 30.06. събота до 07.07. включително;
V смяна - от 08.07. неделя до 15.07. включително;
VI смяна - от 16.07. понеделник до 23.07. включително;
VII смяна - от 24.07. вторник до 31.07. включително;
VIII смяна - от 01.08. сряда до 08.08. включително;
IX смяна - от 09.08. четвъртък до 16.08. включително;
X смяна - от 17.08. петък до 24.08. включително;
XI смяна - от 25.08. събота до 01.09. включително;
XII. смяна - от 02.09. неделя до 09.09. включително.

Правила за функционирането на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани през 2012 година

1. Заявките за организирани почивки се подават до управителя на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани в срок до 14 май 2012 г., като същият трябва да отговори след пълна обработка на заявките в най-кратък срок.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 ч. в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 09.00 ч.
3. В пакетната цена за всеки член на групата от всяка смяна е включена и една празнична вечеря с дисководещ.
4. За индивидуални или малки групи до 20 души по линия на ССБ, желаещи да почиват в сезона, почивките се съобразяват със заявките по графика и се настаняват от управителя на базата при наличие на свободни места.
5. За периодите 1 януари - 5 юни и 10 септември - 31 декември 2012 г. времетраенето на организираните почивки в базата се договаря директно с управителя на РБ.
6. От 1 октомври 2012 до 30 април 2013 г. базата ще работи за членове на ССБ само при осигуряване на групи от минимум 50 човека и времетраене на почивката минимум 5 дни на база пълен пансион.
7. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползваните услуги.
8. Заплащането на почивки за групи от съюзни членове се извършва на два транша - авансово 50% от стойността и 50% в едномесечен срок след края на съответната смяна. Като ръководителят на групата подписва декларация по образец пред управителя на базата, че той се задължава с останалата сума в срока, упоменат по-горе.
9. За групи от съюзни членове, проявили интерес за почивки от 8 дни нагоре за месеците май, юни и септември, в срок до 45 дни от приключване на почивката сумите за изплащане на ползваните услуги ще се изискват еднократно на 100% да се преведат от ръководителя на съответното РСО (на групата) на сметката на базата, като същият попълва декларация по образец за това.
10. Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души, заплаща по цена на пълен пансион за ден от 19.50 лв. при водене на една група. При водене от същия правоимащ ръководител на втора или трета група, състояща се също от не по-малко от 40 души, той ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно (без придружителя).
11. При желание от страна на някоя от групите за организиране на екскурзия ръководителят на групата информира предварително управителя на базата. Услугата се заплаща допълнително.
Назад

Всички статии на Брой 04, 2012

24 МАЙ
Светите братя Кирил и Методий
Поетът може да е волнодумец, но той е аристократ на духа
За мен е удоволствие да радвам хората с музика
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Добрич
София
ЛЯТНА ПОЧИВКА
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ПРОЕКТИ
Нови дейности в НЦРС
СПОРТ
За пръв път български голбалисти на турнир в Босна и Херцеговина
Архив на изданието
1 2