Брой 04, 2012

Тема: ПРОЕКТИ

Нови дейности в НЦРС


През последните години потокът на зрително затруднени, нуждаещи се от обучение и рехабилитация в НЦРС, не спира. Списъкът на желаещите да се обучават става все по-дълъг, а учебните зали в НЦРС все по-пълни.
През май 2011 г. НЦРС стартира проект, финансиран от Европейския социален фонд - "Разкриване на Дневен център за хора със зрителни увреждания", с който се постави началото на ново направление в дейностите на НЦРС - арттерапия чрез обучение по грънчарство, изработване на керамични изделия и подреждане на мозайки. Дейностите от арттерапията не са нещо непознато за рехабилитационните центрове за зрително затруднени. В много европейски рехабилитационни центрове сме виждали килимарство, батик, грънчарство, художествени плетива. Срещали сме се с невиждащи музиканти, художници, хора на изкуството. Но все пак едно е да погледнеш отстрани и да се възхитиш, а съвсем друго да организираш обучение.


Голяма помощ ни оказа Културен център "Тракарт" - основен изпълнител на дейностите по обученията от арттерапията. Помещенията, определени за тези обучения, бяха подготвени и оборудвани професионално. Изготви се програма на обученията. Предполагаемото противоречие, че слепите не могат да създават произведения на изкуството, беше преодоляно от факта, че те могат да използват и други сензори, вместо зрението, за да се потопят в света на изкуството.
Освен арттерапията дневният център предлага и много други обучения, консултации и рехабилитация. С голям интерес се посещават часовете по готварство, аудиокнига, компютри, зрителна рехабилитация, ориентиране и мобилност. Курсистите ползват услугите на масажист, очен лекар и терапевт. Организират се консултации с психолог и юрист. Всички курсисти ползват храна - закуска и обяд; организират се мероприятия за свободното време.
Досега 20 зрително затруднени лица преминаха през курсовете за обучение на дневния център. Има изработени 70 плочи с мозайки, които ще се използват за интериорна украса в НЦРС. Участвахме с керамични произведения в изложбата "Нас ни има", която се организира в Пловдив и София по повод 90 години от създаването на ССБ и 45 години от създаването на НЦРС. Изложба беше организирана и в Парламента, като произведенията на нашите курсисти спечелиха всеобщото одобрение и възхищение.
В момента се обучава третата и последна група курсисти. Тяхна ще бъде задачата да свържат готовите мозайки и да направят уникално пано във фоайето на НЦРС.


От опита на изминалите досега месеци можем да кажем, че курсистите придобиха увереност в своите възможности, придобиха самостоятелност и самочувствие, изработиха прекрасни произведения. Обучението в естетика може да доведе до прозрение, въпреки увреждането, по начин, по който нито едно друго обучение не би могло. Процесът на съзидание е много по-важен от създадения продукт в смисъла на придобитата опитност за включване на всички сензори за създаване на изкуство.
Проектът приключва в края на месец юни, но дотогава предстоят и други интересни събития. На 27 април ще се проведе национална конференция "Арттерапията - форма на социално включване", в която освен обученията по грънчарство, керамика и мозайки ще демонстрираме интеграция чрез музика. Музиканти и психолози от Институт за изкуство и терапия "Либера" ще проведат сесия с барабани – "drum circles". Чрез метода се редуцира стресът и се създава обстановка за развлечение. Това насърчава участниците да изразяват своята креативност и да развиват способности както в социалното и емоционалното усъвършенстване, така и в музикалното и ритмическо разбиране.


Предстои издаването на албум с тактилни карти на тракийски мозайки.
През май ще организираме и първата в България "Вечеря на тъмно", на която всички гости ще вечерят в пълна тъмнина, за да се докоснат до света и преживяванията на слепите хора.
Дали ще продължим с арттерапията след приключването на проекта?
Един единствен коментар на курсист ни дава основание да смятаме, че сме на прав път: "Чувствам се щастлив и пълноценен, когато творя!".

Александрина КОСТОВА
Назад

Всички статии на Брой 04, 2012

24 МАЙ
Светите братя Кирил и Методий
Поетът може да е волнодумец, но той е аристократ на духа
За мен е удоволствие да радвам хората с музика
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Добрич
София
ЛЯТНА ПОЧИВКА
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ПРОЕКТИ
Нови дейности в НЦРС
СПОРТ
За пръв път български голбалисти на турнир в Босна и Херцеговина
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6