Брой 05, 2007

Тема: ПРЕМИЕРА

Поезията на Братанов в антология на българската лирика

В настоящия брой имаме удоволствието да Ви представим книгата „Любовни тайни”. Четивото представлява своеобразна антология на модерната Българска любовна лирика. Съставител на книгата е Атанас Звездинов, а художник Рада Якова. 

Столичното издателство „Дамян Яков” предложи на книжния пазар том с българска любовна лирика. Антологията е озаглавена Любовни тайни” и е под съставителството на Атанас Звездинов.

Авторите в сборника са подредени по азбучен ред на малките имена, независимо от годината на раждане и смърт. Включени са 66 големи имена на българската поезия от ХХ век, между които и Георги Братанов. Той е представен с четири стихотворения - „Любов”, „Раждането на Венера”, „Подарявам ти дъжд” и „Нежна страст”.

 ДУХ И МАТЕРИЯ 

Атанас ЗВЕЗДИНОВ 

Дух и материя. Не е ли тяхното взаимно трептене и преливане, което замесва тайнството на истинската Любов? Хубост външна, но и хубост душевна, която кара сърцето да играе. Която го изпитва в космоса от страст и равнодушие, от радост и мъка.

И винаги отначало. Видимото и невидимото, до което само поезията се докосва.

Поотделно духът и материята правят любовта привлекателна, но непълноценна, но заедно са истинско тържество на това необяснимо и недоизказано чувство.

Необяснимо и недоизказано, защото колкото и да е писано за нея през вековете, каквито и шедьоври да са я възпели, Любовта си остава вечно живата, жизнена, изначална тема. Жаждата за взаимност на мъжкото и женското начало вечно ги слива в неразгадаемата река на живота, чийто шепот човекът се мъчи да разбере.

Това са любовни стихотворения от български поети, които вече са преминали под дъгата. Чиято любов вече е останала само в стиховете им. Които навярно вече живеят в страната на осъществените си блянове и мечти. Но това, което са ни оставили, все още ни вълнува, все още разтуптява сърцата ни, защото има непреходна стойност.

Любовта винаги и навсякъде е била изпитание за крилете на поетичното чувство. Там и изповедта, и молитвата са изконни. И думите идват само да ни помогнат отново да преживеем това, което сме изпитали самите ние. Или което ни предстои да изпитаме.

Сигурно е обаче, че не можем да останем безучастни. Защото сме съпричастни към сътворението, красотата и истината. Към доброто. Към бъдещето на света. Защото любовта е тържество на живота.  Винаги когато четем любовни стихотворения, неволно проверяваме доколко подбраното в тях важи и за всекиго от нас. С това са привлекателни. В това е тяхната сила.

И все пак, разбира се, най-добре е да оставим да говорят самите творби. 

Георги БРАТАНОВ 

ЛЮБОВ

Сама

и нестинарка,

и жарава,

над нас

нощта изгрява

в звезден транс.

Ту пламне цялата,

ту в миг угасне,

за да избухне

с нов протуберанс.

От обич

и от страсти завладени,

навярно и душите ни така

изгарят

с нестинарска всеотдайност

върху жарта

на нашите тела. 

РАЖДАНЕТО НА ВЕНЕРА 

Рисувам с музика челото ти,

очите,

устните

и тялото с ръцете тънки

и отпуснати като весла,

очакващи лодкаря.

Свещта,

изгряла в свещника върху пианото,

прилича на щастлив и предан фар.

Рисувам с музика душата ти.

Прозрачната й глъбина се смее

с цвета на детски сън,

потръпва от соленото пробуждане

на утринния бриз,

цъфти под слънцето,

гори

и хълмовете на вълните й

са видимите знаци само

на нейните движения неуловими.

Рисувам с музика живота ти.

Ръцете ми

като узряла мида се разтварят

и от гнездото им се раждаш ти,

високочела, бяла и божествена.

С вълни от цветни думи

клавишите посипват твоя път,

за да преминеш хубава и съвършена

по неговия топъл пеещ риф.

Свещта,

изгряла в свещника върху пианото,

прилича на щастлив и предан фар.

Нощта мълчи

и слуша как рисувам.

 ПОДАРЯВАМ ТИ ДЪЖД

 

Той ще дойде след прашния ден,

за да видиш как сухата юлска земя

ще притихне в очакване

и как доверчиво,

как нежно ще приготви душата си

за щастливото сливане.

Ще излитат

като думи за изповед птиците

с натежали и ниски криле.

По тръпката тайнствена

на узрелите вишни в градината

ще усетиш,

че той приближава –

буен прилив от страст

в наедрялата гръд на простора.

Ето идва дъждът –

обещаният, топлият дъжд.

Заръмя...

Капят първите тонове

от любовната топла мелодия.

Бистрооките весели струни на капките

талантливо и страстно пулсират.

Заваля...

Затвори си очите и слушай,

слушай само дъжда!

Милиардите капки,

като истински живи сърца

се прегръщат

и сливат в голямо, световно сърце.

Дъжд вали...

Затвори си очите и слушай,

слушай арфата на дъжда,

на проливния, летния дъжд,

на красивата, топла любов!

Подарявам ти дъжд.

Подарявам ти музика –

топъл джаз,

завалял от белия облак над нас.

 НЕЖНА СТРАСТ

 

Да се завърнем в Димчовия стих

с разцъфналите белоцветни вишни

и в нежното поднебие на думите

и в страстното ухание на чувствата

да бъдем истински,

естествени и голи

като ябълки с магнитен вкус на жива,

зрима плът.

От нямане на време за любов

сме заприличали на ангели –

жестоки, диви ангели

сред джунглата на своя грешен рай.

Да се обичаме!

Не вдигай, моля те, слушалката,

не включвай телевизор,

нито радио.

И вестниците остави

да се боричкат в тъмното

и да клюкарстват

като сноби в кафене,

където никой никого не чува.

Да се обичаме!

Виолата на тази лунна нощ

описва ритъма на блус,

запял в душите ни.

Да се обичаме поне до края на нощта,

поне до края на живота си,

облъчени от лунното сияние

с енергия за шепот

и за нежна страст.

Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5