Брой 06, 2012

Тема: КОНКУРСИ

Конкурси за четене и писане на брайл


Поддържането на една традиция

И през тази година на 14 и 22 май, съответно в Пловдив и в София, се проведоха регионалните състезания по бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт.
За съжаление през тази година не се затвърди тенденцията за включването на повече млади участници в конкурсите. За това има много фактори, някои от които имат напълно случаен характер, но от това тяхното въздействие не става по-слабо.
От основно значение при организацията на конкурсите е тяхната разгласа между незрящите ползватели на брайловото писмо. Бих казал, че в това отношение от регионалните организации на ССБ акуратно си вършат работата, но това, както се оказва, невинаги е напълно достатъчно.
За това, че броят на участниците в София беше по-малък от очаквания имаше и някои наистина обективни причини. Сутринта на 22 май беше сутринта след земетресението в Перник и нямаше нищо изненадващо в това, че записалите се за участие трима човека от Перник въобще не пристигнаха в София. Вълненията около земетресението и проливния дъжд, който заваля на практика от сутринта, повлияха на ентусиазма на някои, живеещи в Студентски град, младежи и девойки.


Все в този ред на мисли може би си струва да се поразсъждава и върху левовите измерения на наградния фонд. Вярно е, че никой от явилите се на конкурсите не е поставял този въпрос, но наградите, които се дават на печелившите, са наистина почти символични. Вярно е и това, че повечето хора се включват най-вече за удоволствието от самото състезание, но все пак едно, макар и не кой знае колко голямо, увеличаване на паричните еквиваленти на наградите вероятно би спомогнало за увеличаване на броя на участниците.
И накрая немалка роля за неголемия интерес към тези конкурси има и фактът, че няма сигурност относно това дали след провеждането на регионалните конкурси ще се състои и така нареченият национален кръг. От дълги години имам удоволствието да организирам провеждането на такива конкурси и съм убеден, че перспективата за участие вече в едно национално състезание е значителен стимул за включване на повече незрящи в това само по себе си много приятно, красиво и наистина полезно начинание. Наличието на национален кръг на конкурса и съответно включването на тези състезания в годишния календар на Съюза на слепите ще означава, че такива състезания ще се провеждат и в повечето от регионалните организации на Съюза и дори и в някои от по-големите териториални структури.
Практиката от последните години доказа, че организирането на конкурсите за четене и писане на брайл не изисква разходването на някакъв голям човешки и финансов ресурс. Нещо повече - винаги и навсякъде самото провеждане на състезанията и съпътстващите ги емоции са превръщали тези дни в малки празници за съответната съюзна организация.
Традицията е наистина с многогодишна давност. Първото такова състезание в България е било проведено в Пловдив през вече много далечната 1958 година. Имаме и натрупан опит, и разработени и утвърдени с времето правила за провеждане на конкурсите. Макар и без излишно бързане, успяваме да възприемем и някои наложени от самия живот нововъведения. Имам предвид, че след проведеното преди повече от две години национално състезание възприехме възможността в състезанието по правилно писане, по избор на самите състезатели, да се участва или с плоча и шило, или с пихтова машина.
В едно отношение проведените през май два конкурса много си приличат. Става дума за това, че и на двете места текстовете за диктовката и тези за четене бяха едни и същи. Очаквано, нямаше някакви съществени разлики както в скоростта на четене, така и в точността на писането. Сам по себе си обаче експериментът беше интересен, макар че той едва ли би бил възможен при условие, че се провеждат повече от два конкурса.
И накрая, след толкова много информации и размисли, да не забравя да оповестя и списъка на онези, които завоюваха съответните призови места. Първият конкурс се проведе в Пловдив. Наградният фонд за него се осигурява по традиция от Фондация "Рехабилитация на слепи". В Пловдив имахме отделни класирания за четене и за писане, а инак, както си е по правилника, участниците бяха разделени на две категории - участници, които са се ограмотили в използването на брайловото писмо в специализираните училища за деца с нарушено зрение и такива, които са се ограмотили по други начини и на други места като например в курсовете към рехабилитационните центрове и т.н.
В състезанието за бързо и правилно четене от групата на ограмотилите се в специализираните училища първа награда убедително завоюва Петя Алексиева. Поради практически равния резултат журито присъди две втори награди - на Мария Вълчева и Елисавета Стоянова, а третото място остана за Иван Михайлов.
В същата категория в състезанието за правилно писане първа награда отново завоюва Петя Алексиева. Второ място зае Елисавета Стоянова, а две трети награди останаха за Мария Вълчева и Иван Михайлов.
В категорията на самоограмотилите се резултатите по четене са следните - първо място за Кирил Дамянов, второ за Иван Шопов и трето за Кирил Симеонов. В частта за правилно писане в тази категория журито прецени, че резултатите са такива, че дават възможност за присъждане само на една трета награда, която отиде при Кирил Дамянов.
В София наградите се присъждаха, като се вземаха предвид резултатите както от четенето, така и от писането. Това понякога може да създаде известни проблеми, но в сегашния случай такива не се породиха, защото на практика съответните места бяха заети от един и същ участник и в двете части.
И така резултатите - в категорията на обучилите се в специализираните училища класирането е: първо място за Хари Хараламбов, второ за Стоян Стоянов и трето за Виолета Василева.
В групата на самоограмотилите се първо място отново зае Живка Павлова, на второ се класира Димитър Веселинов, а на трето Петър Кръстев.
В заключение още веднъж искам да поздравя не само победителите, но и всички участници, както и ръководствата на регионалните организации на ССБ в Пловдив и София, и да изразя личната си благодарност за доброто партньорство на членовете на оценителните комисии на двете места - Данчо Данчев, Коста Дечев, Йордан Младенов, Марина Петкова и Румяна Димитрова. И още веднъж - да си пожелаем повече незрящи да се включват в конкурсите, традицията да не секва и да се прехвърли и върху провеждането и на втория национален кръг на тези състезания.

Петър СТАЙКОВНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8