Брой 06, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Асеновград


Една силна жена

В рамките на майските културни тържества ТСО на слепите и сляпо-глухите Асеновград, заедно с Литературен клуб "Орфей", организира тържествено представяне на новата книга на поетесата Лушка Маджарова. В препълнената зала на Градската библиотека на фона на музикален съпровод 6 дами прочетоха нейни стихове. Г-н Иван Шопов поздрави Лушка с народна песен, а г-жа Руска Димитрова рецитира стихотворението "Разсечена душа".
Поетесата успява с таланта си в света на писменото слово като амбициозна и интелигентна личност. Нейните стихове са истински, живи, откровени. В поезията й е силно застъпена вярата в светлината, любовта и надеждата. Маджарова има издадени 6 книги.
По предложение на Литературен клуб "Родолюбие", в който авторката членува дълги години, Лушка Маджарова е приета в Съюза на независимите български писатели. Тя е и активна участничка в живота на ТСО и никога не излъчва отчаяние, а напротив - винаги е усмихната и приветлива. Със силата на духа тя устремено върви напред. Печелила е много конкурси и награди на национално ниво.
Поздравленията, както и цветята за Лушка бяха много. Г-жа Кирчева от Съюза на сляпо-глухите също поднесе своето приветствие. Накрая всички пожелахме на талантливата поетеса много здраве, борбен дух и пролетно вдъхновение.

Славка СТАВРЕВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8