Брой 06, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Перник


Отчетно събрание на ТСО

Девети май. Слънцето се усмихва ласкаво и приветливо - един чудесен пролетен ден, предразполагащ към добри дела и хубави преживявания. В клуба на ТСО Перник е оживено, поздравяват се съюзните членове, разговарят, събират се за годишно-отчетно събрание. ТСО Перник обхваща общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.
Гости на събранието бяха Асен Алтънов - председател на РСО София, Христо Христов - председател на РКС София, и заместник-кметът на община Перник Станислав Владимиров. Събранието бе открито от председателя на Териториалната организация Соня Захариева, която предложи преди да започне деловата работа с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на починалите през отчетния период. След избора на преброител, водещ събранието, протоколчик и комисия по проектопрограмата бе гласуван и дневният ред.
Отчетният доклад на УС даваше възможност изцяло да се проследи дейността на една сплотена организация. В доклада бе отбелязано, че изпратихме юбилейната година - 90 години ССБ, с проведени множество разнообразни мероприятия. По случай юбилея на съюза бе наградена с плакет за положен труд и неуморна работа нашата председателка Соня Захариева, получила наградата си от председателя на ССБ Васил Долапчиев на 7 ноември 2011 година, когато бе проведено тържественото събрание за 90-годишния юбилей в София. Удостоени бяха с юбилейни грамоти и активисти от ТСО Перник за приноса им за развитието на съюзната дейност.
В отчетния доклад бе упоменато и разкриването на Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в Перник по линията на спечеления от ССБ проект. Целта бе да се подобри качеството на живот на хората със зрителни затруднения и техните семейства. Рехабилитационният център в Перник бе разположен в клуба на Териториалната организация на Съюза на Слепите на улица "Радомир" №1. Там се предлагаха рехабилитация, социално-правни консултации, образователни мероприятия. За незрящите от областта се откри възможност да преминат през компютърно обучение и обучение по брайл. За тях бяха предвидени полезни умения за справяне в ежедневието, мобилност и ориентиране и зрителна рехабилитация. В центъра имаше и занимателна терапия, и осмисляне на свободното време. Близките на зрително затруднените лица получаваха консултации и повече информация. Услугите се осъществяваха в зависимост от идентифицираните индивидуални нужди на потребителите и бяха съобразени с желанията и възможностите им. Очакваме в най-скоро време центърът да продължи да работи, като премине на делегирана дейност.
Бе отчетено, че на 18 април тази година се събраха 13 от членовете ни и бе учреден Спортен клуб за интеграция "Кракра" в Перник, който в момента е в процес на регистрация. Целта на клуба е насърчаване и повишаване на двигателната и жизнена активност на хората със зрителни увреждания, живеещи на територията на Пернишка област, и създаване на възможности за зрително затруднените да удовлетворят необходимостта си от движение, и да живеят по-здравословно. Председател на новосъздадения спортен клуб за интеграция е Румен Трендафилов, а за председател на контролния съвет бе избран Венцислав Цветков. Членовете на ТСО Перник могат да се включат според интересите, желанията и възможностите си, обединени около идеята да бъдат развивани всички спортни занимания, подходящи за хора с увредено зрение, към които членовете на сдружението проявяват интерес - спортен риболов, табла, шахмат, лека атлетика, туризъм и други.
Бяха отправени въпроси към заместник-кмета на общината за неправилното паркиране на автомобилите и за озвучаването на светофарите на някои кръстовища. Владимиров обеща, че ще направи всичко възможно за решаването на тези проблеми.
Председателят Захариева изказа благодарност към Асен Алтънов за подкрепата, която ни оказва при решаването на проблемите на нашата организация.
Накрая Венета Цанова, бивш председател на организацията ни, почерпи за 84-годишнината си. Всички й пожелаха много здраве и късмет.

Параскева ИЛИЕВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8