Брой 06, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Поредната гражданска инициатива на сдружение "ХобиСклуб"

Ние, представителите на сдружение "ХобиСклуб", желаем да изразим нашето задоволство от факта, че за поредна година Община град Добрич осигури финансов ресурс за реализиране на различни граждански инициативи. Екип на организацията представи за одобрение проект "Нашите права", свързан с популяризирането на основните човешки права, описани в ратифицираната на 26 януари 2012 г. Конвенция за правата на хората с увреждания.
Проектната инициатива цели повишаването на информираността на хората с увреждания, живущи на територията на Община град Добрич, по отношение на техните права, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Планирани са обучения, в които да се разяснят принципните положения в новоприетия документ. Ще се изготвят и разпространят брошури, представящи накратко философията на Конвенцията. В заключителната част на проектната инициатива ще се проведе състезание по тематиката. Идеята е да се постигне ново ниво на познанията на целевата група за човешките права и необходимите гаранции за качественото им упражняване. Всички гореизложени дейности ще се реализират с партньорството между сдружение "ХобиСклуб", Териториалната съюзна организация на слепите и Регионалното сдружение на инвалидите - Добрич.

Иван ТОДОРОВ

Форум с европейско участие

От 4 до 6 юни 2012 г. в хотел "Мелия Гранд Ермитаж" в курортен комплекс Златни пясъци се проведе VІІ национален форум на доставчиците на социални услуги на тема "Социални политики, социални услуги - по-добър живот".
Организатор на мероприятието бе Националният алианс за социална отговорност (NASO) с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).
От Добрич във форума участие взеха Иван Тодоров - председател на НПО "ХобиСклуб" и координатор на NASO за Добричка област, Христина Стойкова - секретар на НПО "ХобиСклуб" и ресурсен учител в Ресурсен център - Добрич, както и представители на Община Добрич - г-жа Кайчева - зам.-кмет, г-жа Титова, г-н Нейчев и други. Вече шест години този форум събира водещата част от отговорните и заинтересовани страни в България, реализиращи социални политики и социални услуги. Работата на предходните форуми бе характерна с активни, позитивни и професионални дискусии, създаване и реализиране на активни, национални и европейски партньорства, възможности за обмен на опит и търсене на решения на важни въпроси и проблеми.


През тази година в програмата на седмия форум се проведе национална среща на представители от Министерството на труда и социалната политика - г-жа Зорница Русинова, г-жа Манолова - АСП, г-жа Албена Атанасова - НСОРБ, г-жа Правда Игнатова - директор на Дирекция "Международно сътрудничество и европейска интеграция", с общини, доставчици и ползватели на социални услуги. Обвързването на тази среща с темата за социалните политики (национални и местни), социалните услуги и партньорството за по-добър живот в България е нов момент, надграждащ постигнатото в предходните години и доразвиващ традицията за активно партньорство между държавата, общините, доставчиците и ползвателите на социални услуги.
Наред със социалната тематика на форума се разглеждаха и дискутираха въпроси, свързани с включващото образование. Лектори на срещите бяха г-н Люк Зелдерлоо - генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги, г-н Золтан Варконин от Унгария - Асоциация за учене през целия живот, проф. д.п.н. Владимир Радулов - Софийски университет "Свети Климент Охридски", г-жа Лидия Широкова - директор на Ресурсен център - Варна, директори на ЦДГ и ОДЗ.
В рамките на форума участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси и решения на проблеми, както и да реализират национално и международно партньорство.

Христина СТОЙКОВА

Годишно отчетно събрание

На 22 май 2012 г. се проведе годишно отчетно събрание на ТСО на слепите от град Добрич. Гости на събранието бяха г-н Методи Андонов - председател на Районната организация на слепите във Варна, и г-жа Димитрова - сътрудник на РСО Варна. Присъства и г-н Масурски от дирекция "Социално подпомагане" град Добрич. Той поздрави участниците и им пожела успешна работа, но си замина бързо, тъй като имаше друг ангажимент.
Изслушахме доклада и се разбра, че тази година членовете на ТСО на слепите в Добрич са намалели от 412 до 308 човека. Голямото намаление Паунка Пеева обясни с текучеството и многото починали. Но ние знаем, че драстичното намаление се дължи на това, че Пеева прогони много от неудобните й хора. Критични изказвания направиха Димитър Кънчев, Недялка Вълчева и други. Калинка Ковачева отправи някои забележки към ръководството и даде свежи идеи. Иван Тодоров - председател на ХобиСклуб, даде предложение за общи мероприятия в защита на социалните придобивки.
Паунка Пеева изглежда не очакваше толкова критика и започна да обвинява изказващите се.
Членовете на организацията бяха недоволни от факта, че в приемните дни не са създадени условия за организационен живот, а клубът на ТСО се е превърнал само в една канцелария. Хора идват единствено по работа. Председателката Пеева действа избирателно. Ако има някое мероприятие, не слага обява на лично място, а се обажда по телефона, на които хора тя реши.
Най-главната цел на П. Пеева е създаването на групи за народно пеене. Макар че предишните две групи се разтуриха, тя сега създаде трета, но и сегашната не е според устава на организацията - участниците да са над 50% със зрителни увреждания.
Считаме, че ръководството на ССБ трябва да вземе мерки и да даде указания на Паунка Пеева за по-отговорна и позитивна работа, а не да ползва заплахи и шантажи!

Димитър КЪНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8