Брой 05, 2007

Тема: ПОЛЕЗНО

Щастливата съдба на една брошура

"По различни причини може да ви се случи да имате контакт с невиждащи хора. Може би някой член на семейството ви да е сполетян от тежката съдба на незрящите или някое от децата ви трябва от малко да понася неудобствата от слепотата или слабото зрение. Или сте срещнали случайно човек с недостатък в зрението, на когото желаете да помогнете. Може и да е служебно задължение в някои случаи. Така, както могат да бъдат различни мотивите, различни са съдбите и характерите на хората, на които бихте пожелали да окажете помощ. Няма "слепи" въобще. Вие сами ще се уверите колко е голяма разликата между човек, който от детство е свикнал със съдбата си  и такъв, който е ослепял по-късно. И между слепите има бързи и бавни, сръчни  и  несръчни, такива, които лесно се ориентират и други, които трудно се справят с обстановката. Всички тези различия ще определят по какъв начин да действате. С течение на времето вие ще се научите кога, как и до каква степен да помагате. Когато слепият е млад, с него можете да се движите бързо и леко навсякъде, при по-възрастните е необходимо обаче повече внимание и предупреждаване за препятствията, които се срещат по пътя. Може би ще изпитвате в началото известна потиснатост, поради тежката съдба на вашия партньор, но именно поради това е необходимо да знаете, че трябва да виждате в него преди всичко и  винаги човека, който, както вас, се бори  и страда,  готов е за труд и радости  в живота."
Това са въвеждащите думи на невероятната брошура "Когато сте с хора без зрение" с основен адресат лицата, които имат по-постоянен и непосредствен контакт с невиждащи.
Това помагало се издава за първи път през 1981 година от Съюза на слепите в България по случай Международната година на инвалида. За появата й особено големи заслуги имат тогавашният заместник-председател Спас Карафезов, който дава благословията си за издаването й, Петрана Великова - моят виждащ помощник при съставянето на брошурата и неин първи редактор и коректор, Константин Константинов - шеф на печатницата, художник и технически редактор, и разбира се, може би моята не съвсем скромна особа - Аз. Чудесното заглавие на брошурата предложи журналистката Мира Попова, в което, както е видно, акцентът не е върху увреждането, а върху видовата идентификация - човека. Това невероятно нейно попадение изпреварва с почти цяло десетилетие модерната терминология в българската специална педагогика и то продължава да е актуално и сега.

"Когато сте с хора без зрение" има невероятно щастливата съдба за една книга. Тя е претърпяла пет официални и няколко пиратски издания - с общ тираж над 10 хиляди екземпляра! Може би в България няма друга книга за проблемите на хората с нарушено зрение, издавана толкова пъти и в такъв изумителен тираж.
Като основни източници за нейното съставяне първоначално ми  послужиха:
1. Холандската брошура “Когато сте със слепите ни приятели”, с автор Херман ван Дейк, преведена на десетки езици, включително и на есперанто и публикувана за първи път в България  на страниците на сп. “Зари” – през 1976 г., кн. 11 и 12 , и през следващата 1977 г., кн.1.  Преводач на текста е Владислав Цонев, работещ тогава в Централата на ССБ с отговорности по международната дейност, но по необясними все още за мен причини той е посочен като автор на текста. За голямо съжаление не са отбелязани източникът и истинският автор, и от какъв език е извършен преводът. През 1983 г. в есперантското списание "Ligilo" съвсем случайно се натъкнах на информация, в която се огласяваше, че холандската брошура “Когато сте със слепите ни приятели” с автор Херман ван Дейк е преведена и на украински.
2. “Малки съвети за придружители на слепи” - издание на Съюза на слепите и слабовиждащите в бившата ГДР. Нейният автор или съставител, явно не е бил посочен, като имам предвид немската прецизност и коректност на преводача й  - Весела Бойкикева, която някои невиждащи от по-зряла възраст може би все още  добре помнят.
Ползвани са също така и няколко преводни текста по тази проблематика, публикувани в сп.”Зари”, чийто автор съм аз.  На някои места в брошурата е споделен и личният ми опит като човек без зрение.
Още в първото издание на брошурата на трета страница коректно са посочени двата нейни основни източници, разбира се без имената на автора на холандския текст, които по онова време не ми бяха известни. Холандският текст е около 70 % от нашата брошура и започва след "Общи правила". Източногерманският текст „Малки правила за придружители на слепи” е около 10 % от общия обем на книгата и е позициониран най-вече в раздела "Общи правила".
Брошурата "Когато сте с хора без зрение" съдържа съвети и правила за непосредствено общуване с хора без зрение, а също и как да им се оказва помощ. Правилата и съветите са структурирани в двайсет различни ситуации, повечето с атрактивни и красноречиви наименования като например: "има ли думи табу", "познай кой съм", "какво означава там и оттатък" и "при ползване на тоалетна".

В периода 1982-1999 г. брошурата е издавана и от поделения на Съюза на слепите в България (Дряново, Габрово) и на Министерството на труда и социалната политика (Сливен), но в тези пиратски издания за съжаление не са отбелязани: ползваните основни източници, поредността на изданието, издателят, съставителят и годините на отпечатване.
През 2000 година брошурата се появи и на брайлов шрифт, независимо че основен неин адресат са виждащите хора, в ограничен тираж благодарение на издателски проект, защитен от пловдивската фондация "Рехабилитация на слепи" пред фондация "Отворено общество". Прецени се, че е добре и хората със зрителни увреждания да знаят тези правила и съвети, за да могат и те самите да подпомагат в общуването своите близки, приятели и колеги с нормално зрение. Същата фондация осъществи две издания на брошурата на плоскопечатен шрифт през 2000 и 2002 г., като последното издание е може би най-луксозното от досегашните нейни публикувания. Тези издания на фондация "Рехабилитация на слепи" са в голяма степен стереотипни на първото, като е извършена само стилна редакция от съставителя и е направено допълнение в една от представените ситуации.
През есента на 2006 година се навършиха 25 години от първото издание на тази изключително полезна книжка, претърпяла толкова много преиздавания и провокирала такъв голям интерес у близките и приятелите на хората с тежки зрителни увреждания. Надяваме се, че тази брошура и занапред ще бъде не само преиздавана, но може би и допълвана. Вярваме също, че и в бъдеще книжката "Когато сте с хора без зрение" ще бъде един услужлив справочник и добър съветник на стотици хора, които имат по-постоянен и непосредствен контакт със свои приятели и близки с по-тежък или по-малко тежък зрителен проблем.

Ангел СОТИРОВ

Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5