Брой 05, 2007

Тема: ВАКАНЦИЯ

Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор

Цени за членове на ССБ, в това число за техните семейства и придружители и цени за служители в системата на ССБ и техните семейства: 

База:

Цени на нощувка за периода от 1 май до 30 юни и от 1 септември до 30 октомври:

Възрастни работещи – 6.60  лв.
Неработещи – 5.50 лв.
Деца на работещи – 3.30 лв.
Деца на неработещи – 2.80 лв.

Цени на нощувка за периода от 1 юли до 1 септември:

Възрастни работещи – 9 лв.
Неработещи - 7.50 лв.
Деца на работещи – 4.50 лв.
Деца на неработещи - 3.80 лв.

Бунгала:

Цени на нощувка за периода от 1 май до 30 юни:
Възрастни работещи – 5.60 лв.
Неработещи - 4.70 лв.
Деца на работещи – 2.80 лв.
Деца на неработещи 2.40 лв.

Цени на нощувка за периода от 1 юли до 31 август:

Възрастни работещи – 7 лв.
Неработещи – 5.80 лв.
Деца на работещи – 3.50 лв.
Деца на неработещи – 2.90 лв.

Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5