Брой 10, 2012

Тема: ЛИТЕРАТУРА

За цената на свободата


Темата за свободата на духа, за свободата на действие и за нейната цена ме вълнува особено силно през последните две години.
"To be or not to be?" ("Да бъдеш или да не бъдеш?") – това е вечният Хамлетов въпрос как да постигнем хармония в живота си в реалния свят.
Да бъдеш свободен или да не бъдеш свободен?
Да бъдеш свободен сам или да не бъдеш свободен, но с някого до теб?
Да бъдеш свободен, но на каква цена?
Готови ли сме да понесем тежестта на цената на свободата?
"Свободата, Санчо, е най-висшето благо на този свят" – тези думи на Сервантес, изречени от неговия герой Дон Кихот, са се превърнали в крилата фраза, известна в цял свят.
Темата за свободата е вълнувала много световноизвестни умове.
"Личната ни вяра в свободата може да ни гарантира, че ще останем свободни."
Дуайт Айзенхауер
"Единственият истински закон е този, който води към свободата."
Ричард Бах
"Човек е свободен в момента, в който пожелае да бъде."
Волтер
"Човек се възпитава за свобода."
Георг Хегел
"Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо."
Демокрит
"Обичай свободата повече от живота!"
Лудвиг ван Бетховен
"Когато се нуждая от другия, за да съществувам, връзката се превръща в зависимост, а когато сме зависими, не можем да избираме. А без избор няма свобода. А без свобода няма истинска любов."
Хорхе Букай
"Всяка загуба е спечелена свобода."
Венцеслав Константинов
"И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни."
Иисус Христос
Двама от най-великите българи - Христо Ботев и Васил Левски, за нея, за свободата, са отдали и младостта, и живота си.
Безсмъртно е прощалното писмо на Васил Левски, в което ни завещава сурово да наказваме тези, които крадат собствения си народ и да не се кланяме на тези, които държат властта и парите.

Стотици страници за свободата е изписал и Учителят Петър Дънов. Той казва: "Свободен е този, който може сам да се впряга и разпряга".
Жан-Пол Сартр пък заявява: "Човек е осъден да бъде свободен!".
Когато една личност се стреми към свободата, то тя не може да не чувства отговорността и изпитанието, на което е подложена. Свободата е не само висша ценност, но и непосилно бреме. Всички хора се стремят към нея, но някои не са достигнали зрелостта да бъдат свободни.
Никой няма право да ограничава свободата на ближния си и да го поставя в зависимост, но има парадокс - това е право на личен избор. Защото оттук тръгват две посоки - едната е изпитанието и страданието при отстояването на тази ценност, а другата е смирението и търпимостта, които създават привидно спокойствие.
Свободната мисъл не може да се окове. Човек може да е свободен и когато е силно ограничен. Пример за това е Галилео Галилей, който, излизайки от съда на Инквизицията, промълвя: "И все пак тя се върти!".
Най-силното оръжие е свободата на духа. Само силата на волята удържа победа над физическата сила.
Всеки ден животът ни поставя пред изпитания и предизвикателства, при които трябва да изразим позиция - да действаме или да останем пасивни. Да бъдеш подлец, да се примириш с грубостта, с наглостта на по-силния от тебе, да останеш роб на страха е пасивната позиция. Другият избор е да бъдеш свободна личност, която не се страхува от последствията да каже "Царят е гол!", да не мълчиш пред гаврата с другите, да се вълнуваш от съдбата на онеправданите.
Необходими са зрялост и много усилия, за да се отстоява свободата. Много автори смятат, че чиста и неприкосновена свобода не съществува, че девизът на френските революционери "Свобода, равенство, братство" ("Liberte, Egalite, Fraternite") е утопичен.
И така, нека обобщим - свободата е висше благо, но е и отговорност, и бреме. За нея трябва да се учим и да се стремим да достигнем зрялост, за да живеем свободни… Най-силното оръжие е свободата на духа.
Въпреки високата цена, за себе си съм избрала да бъда свободна, да мога да спя спокойно с чиста съвест, да се усмихвам искрено, а не с усмивка на стюардеса, духът ми да бъде свободен и винаги да мога да казвам истината.

Катя КРЯЖЕВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара загора
Добрич
София
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Искам да радвам всички българи
КОНКУРС
Световен конкурс за есе
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
ЛИТЕРАТУРА
За цената на свободата
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Поредно заседание на Балканския консултативен комитет у нас
ОЧЕРК
Очите на камбаните
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Реализиран проект от СКХЗУ "Пауталия спорт - 2005" Кюстендил
Архив на изданието
1 2 3