Брой 10, 2012

Тема: ПОКАНА

Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",


на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 05.12.2012 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" през 2011-2012 г.
2. Промени в устава на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
3. Приемане на спортен календар за 2013 г.
4. Годишен финансов отчет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" за 2011 г.
5. Приемане на бюджет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" за 2013 г.

София,
11.10.2012 г.Назад

Всички статии на Брой 10, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара загора
Добрич
София
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Искам да радвам всички българи
КОНКУРС
Световен конкурс за есе
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
ЛИТЕРАТУРА
За цената на свободата
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Поредно заседание на Балканския консултативен комитет у нас
ОЧЕРК
Очите на камбаните
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Реализиран проект от СКХЗУ "Пауталия спорт - 2005" Кюстендил
Архив на изданието
1 2 3 4 5