Брой 11, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Международният ден на белия бастун в Пловдив

Отбелязването на Международния ден на белия бастун в нашия град е дългогодишна традиция за хората с увредено зрение. Тази година го маркираха две събития.
На самия 15 октомври в залата на НЦРС Пловдив се състоя среща с новото ръководство на Дирекция "Социални дейности" към община Пловдив в лицето на Веселина Ботева - директор, и Нина Банкова - дългогодишен служител в Дирекция -Социално подпомагане - Пловдив, а сега служител от общината, на чиито плещи основно лежи изготвянето и ръководенето на проекти, приоритетно свързани с хората с увреждания или нуждаещите се от социално подпомагане. Пред присъстващите съюзни членове бяха разяснени програмите и проектите в тази насока, по които общината работи и ще работи, като програмата "Помощ у дома". Поставените от хората въпроси и дадените отговори очертаха параметрите на бъдещото ни взаимодействие в това направление.
На 17 октомври, прекрасен слънчев ден, съюзни членове от двете пловдивски териториални организации се събраха на гребната база, за да участват или присъстват на традиционното състезание за умело владеене на дългия бял бастун или в последващите го спортни състезания по вдигане на гирички, дълъг скок от място и скачане на въже. Най-умела ползвателка на белия бастун при жените се оказа Снежана Кирчева от ТСО "Пулпудева", а приза при мъжете грабна Иван Марински от ТСО "Марица". Първенци при вдигането на гирички станаха Христо Христов от "Пулпудева" и Димка Дамянова от "Марица". Първите места в останалите две дисциплини твърдо заеха пулпудевци - Трифон Иванов и Събка Димитрова на дълъг скок и Тома Паскалев и Хасмик Варданян на скачане с въженце.
Нов момент в тазгодишното честване беше, че наградите, парични и предметни, за победителите в състезанието за владеене на белия бастун осигури по своя инициатива управителният съвет на "Лайънс клуб - Филипополис", воден от председателя му Хазарос Четинян. Те осигуриха и закуски за присъстващите. Постави се началото на взаимно опознаване, а ръководствата на клуба и нашата организация се уговориха за скорошна среща, на която да се очертаят насоките за бъдещото ни сътрудничество.

Георги ГЕНОВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2012

АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Абонамент 2013
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА
за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Шумен
Пловдив
Бургас
Плевен
Червен бряг
Русе
Асеновград
Левски
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект
ЮБИЛЕЙ
50 години говореща книга
Минало и настояще под Сините камъни
Архив на изданието
1 2 3 4 5