Брой 11, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Левски


На 18 октомври тази година незрящите от ТСО на ССБ Левски се събрахме в Клуба на инвалида, за да отбележим по тържествен начин Международния ден на белия бастун.
Още на 15 октомври местното радио отрази деня със специално предаване с участието на председателя на ТСО Левски Тодор Любенов, който подробно запозна слушателите със значението и ролята на белия бастун за незрящия човек.
На тържеството присъстваха съюзни членове, придружители и наши приятели от организацията на инвалидите. Гости на тържеството бяха директорката на ДСП г-жа Лена Романова, експертът от дирекцията г-н Иван Пейков и секретарят на Народно читалище "Георги Парцалев" Иван Панайотов.
С кратка беседа за ролята на белия бастун в ръката на човека без зрение тържеството беше открито от г-н Тодор Любенов.
Проведена бе и викторина.
Иванка Христова демонстрира придвижване с помощта на белия бастун.
Присъстващите изпратиха писмо до кметската управа с молба по-бързо да бъде решен въпросът с достъпната градска среда.
След приключването на деловата част тържеството продължи с почерпка, песни, танци и весело настроение.

Иванка ХРИСТОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2012

АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Абонамент 2013
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА
за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Шумен
Пловдив
Бургас
Плевен
Червен бряг
Русе
Асеновград
Левски
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект
ЮБИЛЕЙ
50 години говореща книга
Минало и настояще под Сините камъни
Архив на изданието
1 2 3 4