Брой 01, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


Традиция стана УС на РСО Русе в края на всяка година да провежда разширен управителен съвет-семинар с всички председатели на териториалните организации и контролния съвет. Той беше проведен на 20 декември, в края на 2012 г. Присъстваха председателите на териториалните организации от Разград, Бяла, Кубрат и Русе. Беше отчетено какво от поставените задачи е изпълнено и какво не. За неизпълнението бяха посочени причините, било то субективни или обективни. От председателя на УС Валентина Мардеросова беше направена кратка преценка за работата на всеки член на УС. Председателят на КС Стефан Пенчев направи отчет за финансовото състояние на организацията и използването на паричните средства. Той отбеляза, че няма нарушение на финансовата дисциплина. Поставени бяха задачите за 2013 година за всяка организация и бе отчетено за какво ще трябва конкретна помощ от ръководството на Съюза на слепите в България.
Накрая си пожелахме весело посрещане на Новата 2013 година, а тя да бъде ползотворна и лека за всички членове на Съюза.
На редакционния колектив на списание "Зари" и на всички читатели желаем здраве и творчески успехи през 2013 година!

Тодор ЛАЗАРОВНазад

Всички статии на Брой 01, 2013

IN MEMORIAM
Актрисата Белка Белева почина на 85 години
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Година юбилейна
КАТАЛОГ на записаните НОВИ заглавия през 2012 г.
КАТАЛОГ на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 г.
ЗА ХОРАТА
Неуморен присмехулник и разностранен лидер
По-високо от Еверест
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Варна
Русе
Левски
Пловдив
Добрич
Горна Оряховица
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени в Национално читалище "Луи Брайл 1928" през 2012 г.
ОБЯВА
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПРОЕКТИ
Новите знания и умения - път към професионална реализация
ТОП 10
10 от най-добрите изобретения, които правят незрящите зрящи
Архив на изданието
1 2 3 4 5