Брой 01, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


ХобиСклуб отчете дейността си за 2012 година

В навечерието на Новата година се състоя ежегодното събрание на НПО "ХобиСклуб" Добрич. Управителният съвет с председател Иван Тодоров, зам.- председател Светла Стоева и секретар Христина Стойкова в много подробен доклад представи пред членове, приятели и доброволци цялостната дейност през изтеклата 2012 г. Като гост на събранието присъства заместник областният управител г-жа Стефка Генчева, която поздрави домакините и прочете поздравителен адрес от г-н Желязко Желязков - областен управител на област Добрич.
За Коледните и Новогодишните празници поздравителни адреси и подкрепа ни изпратиха г-жа Детелина Николова – кмет, и г-жа К. Койчева – зам.-кмет на Община Добрич, г-н А. Табаков - председател на Общинския съвет, г-н Д. Марев - директор на "Общинска банка" АД, г-н Г. Георгиев - председател на Национален алианс за социална отговорност (NASO), г-н Люк Зелдерлоо – генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD – Брюксел), председатели на НПО от цяла България, директори на училища, институции, президенти на фирми от Добрич и др.
Основната насоченост в дейността на НПО "ХобиСклуб" през изтеклата 2012 година бе в духовната сфера, свързана с просветна, културна дейност, беседи по случай календарни и исторически чествания с компетентни и интересни лектори и гости. Втората насока е в социалното включване на хората с увреждания и възрастните към общественоактивна и общественополезна дейност. Споменаха се постиженията при изпълнението на различните програми от местен, областен и социален характер, връзките с ръководни институции и приятели от страната и чужбина, сред който "ХобиСклуб" е известен и заема активно и достойно място.
Численият състав на членовете на клуба е увеличен. Всички хора от организацията се включват активно в разните инициативи според възможностите, способностите, професионалните си умения и сръчности.
Активно е участието на хористките ни от певчески състав "Да останем млади", с ръководител Светла Стоева, в градски тържества, прегледи и фестивали, със спечелени похвали, награди и грамоти. Гордост е, че получиха диплом за първо място за представянето си на фестивала "Листопад на спомените" във Варна.
Много са имената на активистите, споменати в отчета: Мима Русева, Димитричка Николова, Жана Петрова, Данчи Тодорова, Валерия Урсова, Зинка Петрова, Магдалена Петкова, Кина Пехливанова, Руска Добрева, Марин Николов, Веско Михайлов, Живко Дончев, Димитричка Дамаскинова и други. В атмосферата на взаимно уважение и топли дружески отношения преминават ежедневни и седмични сбирки, чествания на календарни дати и събития, имени и рождени дни и юбилеи, предварително обявени за всеки месец. Часовете при тези чествания са изпълнени с песни, настроение и малко откъсване от личните проблеми. Особено интересно бе организиран пролетният карнавал, със забавни хрумвания и костюми. Ръководството на "ХобиСклуб" се ползва с уважение от ръководители на институции, спонсори и приятели.
Финансовият отчет бе предложен и приет на събранието без забележки. НПО "ХобиСклуб" не е парично субсидирана от държавата и се издържа от членски внос, социални проекти и изработка на мартеници.
Събранието продължи с тържествена новогодишна програма с конферансиета, музика, томбола, викторина, хумористични етюди и много, много настроение чак до вечерта.

Веселина МАЛЧЕВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2013

IN MEMORIAM
Актрисата Белка Белева почина на 85 години
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Година юбилейна
КАТАЛОГ на записаните НОВИ заглавия през 2012 г.
КАТАЛОГ на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 г.
ЗА ХОРАТА
Неуморен присмехулник и разностранен лидер
По-високо от Еверест
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Варна
Русе
Левски
Пловдив
Добрич
Горна Оряховица
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени в Национално читалище "Луи Брайл 1928" през 2012 г.
ОБЯВА
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПРОЕКТИ
Новите знания и умения - път към професионална реализация
ТОП 10
10 от най-добрите изобретения, които правят незрящите зрящи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6