Брой 02, 2013

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Сборен организационен отчет на ССБ за 2012 г.


Общият брой на съюзните членове в края на отчетната 2012 г. е 15 603, в това число - 6 зрящи, което е намаление с 3.88% спрямо 2011 г.
Новоприетите съюзни членове през отчетната година са 750, от които с над 90% загубена работоспособност са 475, а от 71 до 90% - 275.
Отпаднали членове от ССБ са 1373, като в тях се включват починалите през годината - 1094, и прекратилите членството си - 279.
Предлагаме класация на РСО по броя на съюзните членове, както и процентното увеличение или намаление в сравнение с 2011 г.

РСО Пловдив - 2620 с. ч. - намаление със 7.65%.
РСО София - 1483 с. ч. - намаление със 7.02%.
РСО Монтана - 1387 с. ч. - намаление с 1.91%.
РСО Плевен - 1375 с. ч. - намаление с 4.05%.
РСО Варна - 1281 с. ч. - намаление с 1.31%.
РСО Стара Загора - 1259 с. ч. - намаление с 4.11%.
РСО Дряново - 1017 с. ч. - намаление с 3.33%.
РСО Сливен - 1007 с. ч. - намаление с 6.24%.
РСО Смолян - 750 с. ч. - увеличение с 4.2%.
РСО Шумен - 600 с. ч. - намаление с 5.6%.
РСО Бургас - 578 с. ч. - намаление с 6.32%.
РСО Русе - 532 с. ч. - намаление с 3.8%.
РСО Кърджали - 523 с. ч. - без промяна.
РСО Кюстендил - 454 с. ч. - увеличение с 2.2%.
РСО Благоевград - 446 с. ч. - увеличение с 3.24%.
РСО Силистра - 291 с. ч. - намаление с 0.68%.


По процент загубена работоспособност членовете на ССБ се разпределят, както следва: от 71 до 90% - 4446, над 90% - 11 151. Сляпо-глухи съюзни членове са 622, а със съпътстващи заболявания - 4378.
По показател възраст съюзните членове се разпределят: до 30 г. са 544, което е 3.49% от общия брой, от 30 г. до 60 г. са 4386 - 28.11%, над 60 г. са 10 673 - 68.4%.
Тук ще посочим за всяко РСО процентното съотношение по възрастов показател спрямо общия брой съюзни членове в региона:

№; РСО; До 30 г.; От 30 г. до 60 г.; Над 60 г.

1. Благоевград, 2.02, 36.32, 61.66
2. Бургас, 4.15, 31.14, 64.71
3. Варна, 4.92, 28.01, 66.98
4. Дряново, 2.06, 24.39, 73.55
5. Кърджали, 6.12, 41.68, 52.20
6. Кюстендил, 0.22, 25.11, 74.67
7. Монтана, 0.72, 9.23, 90.05
8. Плевен, 2.55, 15.35, 82.11
9. Пловдив, 4.69, 35.57, 59.73
10. Русе, 3.76, 32.52, 63.72
11. Силистра, 1.37, 43.64, 54.98
12. Сливен, 2.58, 20.95, 76.46
13. Смолян, 2.13, 32, 65.87
14. София, 7.35, 32.97, 59.68
15. Стара Загора, 3.02, 32.01, 64.97
16. Шумен, 2.17, 31.67, 66.17

По степен на образование съюзните членове се разпределят, както следва:
- с начално образование - 2610;
- с основно образование - 6897;
- със средно образование - 4898;
- с полувисше образование (колеж) - 404;
- с висше образование - 794.

От общия брой съюзни членове през отчетната година преобладават жените - 8403, в сравнение с мъжете - 7200.
Териториалните съюзни организации са 106.
Общо работещите съюзни членове в и извън ССБ са 624, в това число 5 зрящи. От тях в съюзните предприятия работят 116, в организационните звена - 37, а извън ССБ - 471.
В областта на рехабилитационната дейност и обучението през отчетната година в НЦРС Пловдив са преминали 39 съюзни членове, а в дневните рехабилитационни центрове - 541. Във висши учебни заведения и колежи се обучават 150 човека.
Рехабилитационните бази на ССБ през отчетната година са посетили 760 съюзни членове, а санаториуми - 380. Подпомогнатите с парична помощ от ССБ са 1165, а натурално подпомогнатите - 5311.
През отчетната година в художествената самодейност са участвали 297 души и са изнесени 136 концерта и представления.
Активно спортувалите през годината са 1211, а участвалите в излети и походи - 3820.
По отношение на контролната дейност са извършени проверки на УС на ТСО - 61, а на РУС - 11.

Живка ПАВЛОВАНазад

Всички статии на Брой 02, 2013

IN MEMORIAM
Председателят Янаки Градев ни напусна завинаги
В РСО СОФИЯ
Стартира проект за Хранителна банка в София
Приключи ли сагата около комуникационната група на Сдружение "Зрение"?
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен организационен отчет на ССБ за 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Добрич
Плевен
ИНТЕРВЮ
Лице в лице, от първо лице
ИСТОРИЯ
Успение на свети Константин-Кирил Философ
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ОБЯВИ
Библията на CD
Бележка на редакцията
ОЧЕРК
Борис Бодичев - познатият и непознатият
ПРЕМИЕРА
Европа за хората
СПОРТ
Футболен клуб "Ливърпул" с благотворителна акция
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6