Брой 02, 2013

Тема: В РСО СОФИЯ

Стартира проект за Хранителна банка в София


Половината храни, произведени в света, не се използват, а се изхвърлят! Като обем това са 2 милиарда тона, показва проучване на британски институт. Според експертите загубите са следствие от лошото съхранение на продуктите, продажбите до последната възможна дата, както и заради склонността на потребителите да се презапасяват.
Между 30 и 50% от общо четирите милиарда тона храни, които се произвеждат в световен мащаб годишно, всъщност се пропиляват. Половината от храните, които се купуват в Европа и в САЩ, се изхвърлят, което само по себе си е потресаващ факт.
Изхвърлянето на такива количества храни на практика показва, че се пропилява и използването на земеделските земи.
В България неизползваните, похабените и изхвърлените храни варират от 200 до 400 хиляди тона годишно. Тези храни биха могли да се използват за нуждите на хората, които днес страдат от глад и недоимък.


Изправено пред невиждана екологична криза, граничеща с катастрофа, обществото ни трябва да използва наличните си ресурси и да намали пропастта между произведените храни, които се разхищават, и хората, които реално се нуждаят от тях. Един от начините за постигане на това е хранителното банкиране, което е познато в напредналите страни вече повече от 50 години. Хранителни банки функционират общо в 45 държави и обслужват около 45 милиона души. В САЩ работят около 200 хранителни банки, като в резултат на това всеки осми американец получава дарени храни. За Европа данните говорят, че около 7% от живеещите в нищета се подпомагат чрез хранителното банкиране.
Дейността на хранителните банки се определя като безвъзмездно предоставяне на храни на физически лица, които поради здравни, възрастови, социални и други причини и обстоятелства не могат сами да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.
Хранителното банкиране е механизъм за набиране, складиране и раздаване на храна на нуждаещи се. Хранителните банки осигуряват висока по стойност помощ с ниски разходи, като целогодишно набират хранителни продукти чрез публични кампании и работят дългосрочно в партньорство с бизнеса. Това е тестван и доказан механизъм за подпомагане, основан на ефективното използване на наличните ресурси.
Хранителната банка е алтернатива на похабената, но годна храна, която ежедневно се губи или изхвърля поради неефективни практики по целия път на храната - от производителя през търговеца до домакинството.
В България даряването на храни е съпроводено с начисляването и плащането на 20% ДДС, което е с около три пъти повече, отколкото ако се пристъпи към бракуването и унищожаването им в екарисаж. Оказва се, че прекомерното желание на държавата за начисляване и внасяне на ДДС тук не дава желаните резултати, тъй като за бизнеса са водещи печалбите и няма как да се избира даряването пред унищожаването, след като последното носи много по-малки загуби.
Използвайки трибуната на уважаваното от всички списание "Зари", призовавам отговорните фактори в държавата по най-бързия начин да направят необходимите законови промени, с което да се отпуши даряването на храни в полза на Българската хранителна банка.
Въпреки неблагоприятните условия за даряване на храни, от пролетта на 2012 г. в София вече работи Българска хранителна банка.
Ние, хората от РСО София, като представители на една от най-уязвимите социални групи в обществото - хората с нарушено зрение, обединени в Съюза на слепите в България, кандидатствахме и спечелихме доверието на Българската хранителна банка, и осигурихме помощи във вид на дарени храни. През 2013 година помощи във вид на храни ще получават 200 членове на РСО София, подбрани по следните критерии:
1. Доходи само от лична пенсия (инвалидна, наследствена или за прослужено време) до 240 лв.
2. Предимство при равни други условия имат живеещите самотно членове на ССБ или семейства, в които и двамата съпрузи са слепи, а също и грижещите се за непълнолетни деца.
3. Влияние оказва и здравословното и социално състояние на нашите членове с допълнителни съпътстващи заболявания.
Специална комисия, определена от РУС, преценява и класира постъпилите заявления за участие в програмата. Включените в програмата се уведомяват писмено. Одобрените ще получават хранителни продукти лично или чрез упълномощен за целта техен придружител (асистент) от склада на хранителната банка в базата на ПП "Успех Филтър ССБ" ЕООД в район Люлин, София.
Заявленията на желаещите да се включат в програмата се приемат в Клуба на ССБ на ул. "Цар Симеон" №110 в София. Същите се попълват по образец и следва да са придружени от оригинал на актуално пенсионно разпореждане.
Особено важно е участниците в програмата да посочат електронен адрес за кореспонденция (личен имейл или имейл на свой близък), защото пратките с продукти идват с ограничен срок на годност и следва да има бърза реакция за получаването им, понякога в рамките на часове. В такива срокове е невъзможно уведомяването по телефон на стотици хора, а освен това разходите за телефон са непосилни за ограничения бюджет на ССБ. Информирането по електронна поща е съвременен, безплатен и изключително бърз способ за комуникация, който е особено подходящ за участващите в програмата за подпомагане с хранителни продукти.
Отношенията между РСО София на ССБ и Българска хранителна банка - София във връзка с доставянето, съхранението, регистрацията, отчитането, разпределението и предоставянето на членове на ССБ на натурални помощи, както и определянето на критерии за подбор на получателите им, са уредени с Правилник за реда и условията за доставяне, съхранение, разпределение и предоставяне на натурални помощи от Българска хранителна банка, приет от РУС на РСО София и публикуван на сайта
ssb-sofia.org.
Подготовката и включването в договорни отношения с Българска хранителна банка - София се извърши лично със съдействието на г-н Васил Долапчиев - председател на ССБ, и г-н Асен Алтънов - председател на РСО София и член на УС на ССБ.
Нормалната работа на хранителната банка към РСО София е свързана с организацията-партньор ПП "Успех Филтър ССБ" ЕООД с директор Донко Ангелов, която осигурява недвижим имот за безвъзмездно ползване от ССБ за място за доставка, съхранение, разпределение и раздаване на натурални помощи, както и превозно средство за пренасяне на храни.
Всички, които допринесоха за успеха на това благородно начинание, положиха труд и усилия на доброволни начала!
Специална благодарност заслужават адвокат Георги Иванов, който не е член на ССБ, Весела Иванова - член на РУС София, и Даниела Дамянова - председател на ТСО "Съединение" София, които допринесоха изключително много за осъществяването на проекта за хранителна банка към РСО София на ССБ!
Успехът на това хуманно дело се крепи и на настоящите и бъдещите усилия на всички сътрудници и работещи в системата на ССБ.
Накрая е и добрата новина - при успешно развитие на взаимоотношенията ни с Българска хранителна банка - София очакваме броят на подпомаганите с натурални помощи членове на РСО за следващата 2014 г. да достигне до 400!
Да пожелаем успех на тази хуманна и благородна инициатива!

Иван БАКЪРДЖИЕВ

При изготвянето на текста са ползвани материали от българската преса, публикувани в Интернет.Назад

Всички статии на Брой 02, 2013

IN MEMORIAM
Председателят Янаки Градев ни напусна завинаги
В РСО СОФИЯ
Стартира проект за Хранителна банка в София
Приключи ли сагата около комуникационната група на Сдружение "Зрение"?
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен организационен отчет на ССБ за 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Добрич
Плевен
ИНТЕРВЮ
Лице в лице, от първо лице
ИСТОРИЯ
Успение на свети Константин-Кирил Философ
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ОБЯВИ
Библията на CD
Бележка на редакцията
ОЧЕРК
Борис Бодичев - познатият и непознатият
ПРЕМИЕРА
Европа за хората
СПОРТ
Футболен клуб "Ливърпул" с благотворителна акция
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6