Брой 02, 2013

Тема: ОБЯВИ

Бележка на редакцията


Уважаеми читатели,

Ние, редакторите на вашето списание, с голямо желание и отзивчивост публикуваме изпратените от вас материали. За да се спазва технологията на издаване и вие да получавате "Зари" навреме, без материалите в него да губят своята актуалност, ви молим да изпращате текстовете до 12-о число на текущия месец, за предпочитане в електронен вариант (на e-mail адреса на редакцията, публикуван на втора корица на изданието) или в редки случаи напечатани много четливо на пишеща машина. Също така желателно е текстовете на брайл да бъдат изчистени и прецизирани. Задължително материалите следва да бъдат подписани от техните автори, тъй като ние невинаги можем да отгатнем автора на конкретния материал, за да не се допускат случаи като с разказа "Среща на женския пазар" на Владимир Желев от брой 12/2012, който беше пропуснал да подпише своята творба.Назад

Всички статии на Брой 02, 2013

IN MEMORIAM
Председателят Янаки Градев ни напусна завинаги
В РСО СОФИЯ
Стартира проект за Хранителна банка в София
Приключи ли сагата около комуникационната група на Сдружение "Зрение"?
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен организационен отчет на ССБ за 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
Добрич
Плевен
ИНТЕРВЮ
Лице в лице, от първо лице
ИСТОРИЯ
Успение на свети Константин-Кирил Философ
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ОБЯВИ
Библията на CD
Бележка на редакцията
ОЧЕРК
Борис Бодичев - познатият и непознатият
ПРЕМИЕРА
Европа за хората
СПОРТ
Футболен клуб "Ливърпул" с благотворителна акция
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8