Брой 03, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


С поглед към младите хора

Приетата от нашия съюз и публикувана в бр.11 от миналата година на "Зари" дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г. стана формалния повод за среща на ръководството на пловдивската регионална съюзна организация с млади съюзни членове до 35-годишна възраст. На 28 февруари в клуба на организацията в старата сграда на "Успех" се събраха петнадесетина младежи, в голямата си част с изявена активност в организационния живот, в спортната или културно-масовата дейност. Поради ангажираност с лекции, отсъствие от града или здравословни проблеми не успяха да дойдат още няколко от поканените. Ръководството на РСО бе представено от председателя Велик Атанасов и председателя на РКС Костадин Дечев, както и от председателите на двете пловдивски ТСО Данчо Данчев и Георги Генов.
Срещата, открита от председателя Атанасов, протече в непринудена атмосфера. Младите хора, насядали около дълга маса, имаха възможност на чаша кафе или чай непосредствено и откровено да изкажат своите проблеми, виждания и предложения. Най-напред сътрудничката на РСО Ани Караиванова прочете самата програма, която по същество е рамката за работа на ССБ с деца и младежи с нарушено зрение за един по-дълъг период. След това думата взе Георги Генов, който подчерта, че тази програма дава насоките, но конкретиката трябва да изработим ние по места, като се започне от тези, които са се събрали тук и се продължи във всяка отделна териториална организация.
- Трябва - продължи той - да се работи в две основни направления - като участници в общосъюзните мероприятия и като инициатори и участници в мероприятия на регионално и териториално ниво.
Като конкретни примери той посочи стартирането на проекта "Помощ у дома" по програма "Развитие на човешките ресурси", спечелен от община Пловдив, където млади хора могат да кандидатстват като потребители на услуга и като асистенти или домашни помощници, както и активното участие на младежите във възстановяващия дейността си спортен клуб към РСО Пловдив.
Първа от младежите думата взе Лили Стоева от ТСО "Марица", която изрази недоволството си от липсата на каквато и да е информация за стартиралия проект в помощ на хората с увреждания, живеещи в р-н "Южен". Тя постави и въпроса за обслужването на пътниците с увреждания на летищата и гарите. Препоръки в тази насока даде и Ася Варданян. Красимира Пепеланова от ТСО "Пулпудева" изказа мнение, че може да се работи за разширяване асортимента на помощно-техническите средства. Тук Добромир Колев увери, че ако някой има належаща нужда от такова средство, което липсва в списъка, публикуван в "Зари" и в сайта на РСО Пловдив, той може да използва контактите си в интернет, за да го обезпечи.
Сериозен въпрос постави и Мирослава Христова от ТСО "Пулпудева". Реализацията на завършилите висше образование млади специалисти със зрителни увреждания се оказва изключително остър, рядко намиращ решение проблем. Мирослава се оплака и от неетичното и безпардонно отношение на служители от Бюрото по труда към такива хора. Велик Атанасов пое ангажимента в най-скоро време да организира среща на представители от Бюрото със заинтересовани съюзни членове.
Андон Кисьов, новоизбраният председател на спортен клуб "Изгрев" към РСО Пловдив, запозна аудиторията с първоначалните стъпки, които смята да предприеме след приключването на процедурата по пререгистрацията на клуба. Той прочете спортния календар за 2013 г. на Спортната федерация към ССБ. След това разви идеята за създаване на отделни секции към клуба – на първо време по шахмат, риболов, спортна табла и канадска борба, а в перспектива и по лека атлетика, дори евентуално и по голбал. Тези секции трябва да провеждат вътрешни състезания и турнири, където да се излъчат най-добрите представители от нашия клуб за общосъюзни и други представителни спортни първенства и изяви. В този аспект г-н Генов апелира да се направи всичко необходимо за ускоряване на процедурите по регистрация и лицензиране на клуба, за да се кандидатства пред съответните общински органи и да се използват възможностите на Лайънс клуб "Филипополис" за финансиране на спортната дейност.
В заключение А. Караиванова прочете покана от галерията на Дружеството на пловдивските художници във връзка с откриването на изложбата "16 години тактилна керамика" на скулптора от София Иван К. Иванов. Срещата между младите хора и ръководствата на регионалната и пловдивските териториални организации приключи с пожелание тези контакти да станат регулярни.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 03, 2013

IN MEMORIAM
Почина Недялка Камбурова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Монтана
Левски
Пловдив
Бургас
Видин
София
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛЮБОПИТНО
Ученическа компания създаде чертожна линия за незрящи
Изобретиха кубче на Рубик за слепи хора.
ПРОЕКТИ
Проект "Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”
ЮБИЛЕЙ
Васил Долапчиев на 60 години
Архив на изданието
1 2