Брой 04, 2013

Тема: ЛЯТО 2013

Цени и графици за ползване на съюзните бази


ХОТЕЛ "ХОРИЗОНТ" - ОБЗОР

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

Единни пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т. ч. техните семейства или придружители

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.

- пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) - 20.00 лв.
- нощувка със закуска - 16.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2013 г.

- полупансион - 23.00 лв.
- пълен пансион - 27.00 лв.
- нощувка със закуска - 20.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.

- полупансион - 23.00 лв.
- пълен пансион - 26.00 лв.
- нощувка със закуска - 20.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2013 г.

- полупансион - 28.00 лв.
- пълен пансион - 32.00 лв.
- нощувка със закуска - 24.00 лв.

БУНГАЛА

Пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т. ч. техните семейства или придружители:

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.

- пълен пансион - 17.00 лв.
- нощувка със закуска - 13.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2013 г.

- полупансион - 17.00 лв.
- пълен пансион - 20.00 лв.
- нощувка със закуска - 15.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти:

Период: 1 май - 19 юни и 1 септември - 30 октомври 2013 г.

- пълен пансион - 19.00 лв.
- нощувка със закуска - 14.00 лв.

Период: 20 юни - 31 август 2013 г.

- полупансион - 19.00 лв.
- пълен пансион - 25.00 лв.
- нощувка - 16.00 лв.

ПС "РЕЛАКС" В ШИПКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Период: 1 януари - 31 декември 2013 г.

1. Стая с две легла за двама за 1 вечер - 36,00 лв.
2. Стая с две легла за двама за 2 и повече вечери - 30,00 лв.
3. Стая с три легла - 54,00 лв.
4. Ползването на самостоятелна стая - плюс 10,00 лв.
5. Апартамент - 50,00 лв.
6. Нощувка плюс закуска - 20,00 лв.
7. Нощувка, вечеря, закуска - 26,00 лв. за 1 вечер
(за 3 и повече полупансиона - 23,00 лв.)
8. Нощувка, вечеря, обяд, закуска - 28,00 лв.
(за 3 и повече пълни пансиона - 25,00 лв.) - цена за организираните в групи членове на ССБ.
9. Деца до 6 години, ползващи легло на родител - безплатна нощувка, храна - 10 лв.
10. Деца от 7 до 14 години:
- нощувка - 10,00 лв.;
- храна - 10,00 лв.
11. От 15 години - цени за възрастни.

За дете, което ползва самостоятелно легло, независимо от възрастта, се заплаща пълният размер на цената на услугата, която то ползва (отнася се за базата в Обзор).
За дете до 10-годишна възраст, ползващо леглото на родителя, не се заплаща нощувка, при желание за изхранване на детето се заплащат 12 лв. за храноден - закуска, обяд и вечеря (отнася се за базата в Обзор).
Всеки клиент освен стойността на съответната услуга трябва да заплати допълнително и туристически данък, стойността на който се определя от община Обзор.
Приемането на организираните групи от почиващи членове на ССБ в ПС "Релакс" на Шипковски минерални бани предлагаме да бъде извършвано съгласно приложения по-долу график. Той обхваща периода от 26 юни до 13 септември 2013 г. включително или общо 80 дни, разбити в 10 смени по 8 дни всяка една от тях.
За периодите от 1 май до 25 юни и от 14 септември до 30 октомври организираните групи за ПС "Релакс" ще заплащат за осем пълни дни, а ще почиват 10 дни (2 дни храна и спане безплатно).

За нуждите на членовете и служителите на ССБ, желаещи да почиват в хотел "Хоризонт", Обзор остават общо 18 легла за периода от 20 юни до 31 август 2013 г., разпределени както следва:

Централна сграда, І етаж - 6 стаи по две легла;
Бунгала - 2 стаи по 3 легла.

При възможност ще бъдат настанявани хора и извън лимита.

В периода от 1 май до 20 юни и след 1 септември 2013 г. ще бъде предоставен целият леглови контингент.

За създаване на необходимата организация с цел максимално натоварване на наличната леглова база се предлага:

1. Ръководството на "Релакстур ССБ" ЕООД в срок до 1 април 2013 г. да подготви и разпрати уведомителни писма до всички РСО с правилата за ползване на базата в Шипковски минерални бани, както и разпределението на полагащите им се легла за периода 20 юни - 31 август 2013 г. в хотел "Хоризонт" в град Обзор:

от 20 юни до 30 юни 2013 г.

- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Монтана, Дряново, Плевен и Шумен;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Сливен и Стара Загора;

от 1 юли до 15 юли 2013 г.

- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Плевен и Шумен;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Дряново и Монтана;

от 16 юли до 31 юли 2013 г.

- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Силистра, Кюстендил, Бургас, Благоевград, ЦУ на ССБ;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Кърджали и Смолян;

от 1 август до 15 август 2013 г.

- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Дряново, Монтана;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Плевен и Шумен;

от 16 август до 31 август 2013 г.

- в Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Смолян, Кърджали, Варна, Благоевград, ЦУ на ССБ;
- в бунгала - по една стая с три легла на РСО Кюстендил и Силистра.

2. В срок до 31 април председателите на РСО трябва да разгласят възможностите за почивка в базите в Обзор и Шипково сред членовете на ССБ и работещите в системата, включително и тези в предприятията на територията им. В същия срок те са длъжни да направят резервация за групите, които ще почиват в ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани и да съберат и преведат парите на желаещите да почиват през сезона по банковата сметка на хотел "Хоризонт" - Обзор, придружени със заявка по образец, копие от която се изпраща задължително в "Релакстур ССБ" ЕООД.
3. Заявки, изпратени след 31 април, не подлежат на обработка и удовлетворяване.
4. От 1 май 2013 г. свободните места в хотел "Хоризонт" в град Обзор и ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани се предлагат от управляващия почивното дело при ССБ – г-н Кабзамалян, на свободния туристически пазар.
5. Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души в крилата на сезона, заплаща по цена на пълен пансион за ден при водене на една група. При водене от същия правоимащ ръководител на втора или трета група, състояща се също от не по-малко от 40 души, ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно (без придружителя).
6. Управителите на базите да договарят цените както с външни клиенти, така и с членове на всички организации на хора с увреждания при осигуряване на външно финансиране на предоставяните услуги за тях – пари по проекти и други подобни. Тези цени да се съгласуват с председателя на ССБ и с управляващия почивното дело при ССБ.
7. Управителите на базите да договарят цени за външни индивидуални и групови клиенти според конюнктурата на местния туристически пазар след съгласуване с управляващия почивното дело при ССБ.

Г Р А Ф И К
за ползване на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани от групи, организирани от РСО, за периода от 26 юни до 13 септември 2013 г.

I смяна - от 26.06. до 03.07. включително;
II смяна - от 04.07. до 11.07. включително;
III смяна - от 12.07. до 19.07. включително;
IV смяна - от 20.07. до 27.07. включително;
V смяна - от 28.07. до 04.08. включително;
VI смяна - от 05.08. до 12.08. включително;
VII смяна - от 13.08. до 20.08. включително;
VIII смяна - от 21.08. до 28.08. включително;
IX смяна - от 29.08. до 05.09. включително;
X смяна - от 06.09. до 13.09. включително.

П Р А В И Л А
за функционирането на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани през 2013 година

1. Заявките за организирани почивки се подават до управителя на ПС "Релакс" в Шипковски минерални бани в срок до 14 май 2013 г., като същият трябва да отговори след пълна обработка на заявките в най-кратък срок.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 ч. в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 09.00 ч.
3. В пакетната цена за всеки член на групата от всяка смяна е включена и една празнична вечеря с дисководещ.
4. За индивидуални или малки групи до 20 души по линия на ССБ, желаещи да почиват в сезона, почивките се съобразяват със заявките по графика и се настаняват от управителя на базата при наличие на свободни места.
5. За периодите 1 януари - 25 юни и 14 септември - 31 декември 2013 г. времетраенето на организираните почивки в базата се договаря директно с управителя на РБ.
6. От 1 октомври 2013 до 30 април 2014 г. базата ще работи за членове на ССБ само при осигуряване на групи от минимум 50 човека и времетраене на почивката минимум 5 дни на база пълен пансион.
7. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползваните услуги.
8. Заплащането на почивки за групи от съюзни членове се извършва на два транша - авансово 50% от стойността и 50% в едномесечен срок след края на съответната смяна, като ръководителят на групата подписва декларация по образец пред управителя на базата, че той се задължава с останалата сума в срока, упоменат по-горе.
9. За групи от съюзни членове, проявили интерес за почивки от 8 дни нагоре за месеците май, юни и септември, в срок до 45 дни от приключване на почивката сумите за изплащане на ползваните услуги ще се изискват еднократно на 100% да се преведат от ръководителя на съответното РСО (на групата) на сметката на базата, като същият попълва декларация по образец за това.
10. Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души, заплаща по цена на пълен пансион за ден от 19.50 лв. при водене на една група. При водене от същия правоимащ ръководител на втора или трета група, състояща се също от не по-малко от 40 души, той ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно (без придружителя).
11. При желание от страна на някоя от групите за организиране на екскурзия ръководителят на групата информира предварително управителя на базата. Услугата се заплаща допълнително.Назад

Всички статии на Брой 04, 2013

БОЙНА СЛАВА
Тихоокеанската война и последствията й
ВЕЛИКДЕН
Откъс из Евангелие от Матея
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛИТЕРАТУРА
Неочаквана награда
ЛЯТО 2013
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки при очни заболявания
ПОКАНА
ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ПРОЕКТИ
Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество
СПОРТ
Триумфът на пловдивчани
Турнир по табла в София
ЮБИЛЕИ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Кърлин - четвърти в света!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6