Брой 04, 2013

Тема: ЮБИЛЕИ

85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

Наша слабост ли е, че не пропагандираме своята дейност?
Има кратки излъчвания по националната телевизия и по други медии, но като че ли това е недостатъчно. Една малка организация заслужава да получи достойна оценка от българското общество.
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" е основано на 29 април 1928 г. в София. Негов пръв председател е популярният български композитор Петко Стайнов, чиито "Тракийски танци" са обичани и се ценят в цялата страна.
Започва се с ръчно писане на книги на брайл. От издателства се събират и книги на плоскопечатен шрифт, които се четат колективно. Комитет, съставен от представители на Дружеството на българските слепи и Читалището, започва да издава списание "Съдба". Негов уредник става поетът и писателят Димитър Пантелеев. Това списание излиза до 1943 г. в невероятния за днешното време десетхиляден тираж. Сътрудници са му били Елин Пелин, Йордан Йовков, Фани Попова-Мутафова, проф. Асен Златаров, акад. Асен Хаджийолов, Теодор Траянов, Елисавета Багряна, Антон Страшимиров, акад. Георги Цанев, акад. Людмил Стоянов, акад. Петко Стайнов, Димитър Пантелеев, Орлин Василев, Мария Грубешлиева, Константин Константинов, Младен Исаев, офталмологът акад. проф. д-р Константин Пашев, Михаил Шекерджиев, Люба Шекерджиева, Стефан Ненков, Стоян Орозов, Никола Стоименов, Николай Бехтеров и други. Настоятелството разгръща акции за събиране на средства, организира концерти под диригентството на Саша Попов, отпечатване на календари и други. Паметни ще останат вечерите (1935-1944), когато слепи музиканти заедно с хор "Балкан" осъществяват на живо предавания по Българското радио. В тях участват и големите артисти Зорка Йорданова, Олга Кирчева, Константин Кисимов, Николай Масалитинов, Христо Бръмбаров и др.
След края на Втората световна война първите ръководства полагат грижи за набиране на средства от държавните институции. Пристъпва се към ускорено писане на брайлови книги. Те нарастват в библиотеката многократно. Благодарение на отпечатани календари от настоятелството се закупуват два апартамента на площад "Славейков". Читателите на брайловото писмо са от цялата страна.
През 1958 г. се купуват първите магнетофони. След четири години се изгражда малко студио. Създава се говорещата книга. Участват десетки диктори, които правят записи в студиото на магнетофонна лента. Образува се нов раздел на библиотеката. Разкриват се филиални библиотеки на брайловата и говорещата книга в Пловдив, Варна и Дряново. Поради липса на място и средства от 1971 година тази дейност е прехвърлена на Съюза на слепите в България. Читателите на магнетофонната лента и касетата надвишават 1000 души от цялата страна.
През 1994 година е сменена технологията на брайловия печат. За това има заслуга фондация "Институт Отворено общество". Започва се печатането на книги с помощта на брайлов принтер и компютър. По това време се появява на бял свят електронната книга. Чрез говореща програма под DOS започват да се слушат текстови файлове на магнитен носител.
От 2005 г. програмата под DOS се заменя с нова програма, работеща под Windows. Асоциацията за компютърна лингвистика със средства на фирмата "Майкрософт" дарява на слепите хора програма с човешки глас, която разкрива пред тях необятни възможности за достъп до информация.
Националното читалище на слепите се превръща в център за създаване на електронни книги. Ние сме благодарни на българските издателства, които ни даряват свои книги на магнитен файл, и на доброволците, които сканират. Разбира се, екипът в Читалището е този, който подготвя и обработва електронния фонд. Ние разполагаме със сървър с мрежа между компютрите и възможност за комуникация с нашите читатели от страната и чужбина.
Ще подчертаем няколко особености, характерни за единственото с толкова дълга история читалище за хора със зрителни увреждания в страната. Ние доставяме брайловите си книги по домовете на читателите от столицата и чрез Централна поща и филиалните си библиотеки и в цялата страна. Електронните ни книги се слушат от стотици незрящи хора. Читалището извършва и услуги за инсталиране на компютърни програми за своите членове, обучения за работа с тях, подкрепя любителски състави и насърчава творчеството на слепи автори, допринася за изучаването на чужди езици, за изучаването и разпространението на брайловото писмо, организира конкурси за бързо и художествено четене и правилно писане.
След десетгодишна борба с противници от етажната собственост със средства на Агенцията за хората с увреждания изградихме пътнически асансьор. Ние сме благодарни не само на тази институция, но и на останалите многобройни наши дарители като фондация "Лале", мобилния оператор "Глобул", "Райфайзенбанк", голямата ни сродна организация Съюза на слепите в България и др. За съжаление подобни на нашата институции получават огромни средства за своята дейност. На нас ни бе намалявана на два пъти оскъдната субсидия. Ние годишно търсим около 30 000 лева, за да допълваме разходите си. Слава Богу, че през последните 20 години сме разработили повече от тридесет проекта.
По повод своя юбилей Читалището организира литературен конкурс "Книгата в моя живот". Предстои провеждане на тържествено събрание на 22 май 2013 г. в Централния военен клуб. Проявите са под патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.
Настоятелството, специалистите и доброволците продължават едно културно дело, създадено от нашите духовни праотци. Запаленият пламък ще се разгаря и ще носи светлина в душите на хората без зрение.

Спас КАРАФЕЗОВ
Назад

Всички статии на Брой 04, 2013

БОЙНА СЛАВА
Тихоокеанската война и последствията й
ВЕЛИКДЕН
Откъс из Евангелие от Матея
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛИТЕРАТУРА
Неочаквана награда
ЛЯТО 2013
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки при очни заболявания
ПОКАНА
ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ПРОЕКТИ
Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество
СПОРТ
Триумфът на пловдивчани
Турнир по табла в София
ЮБИЛЕИ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Кърлин - четвърти в света!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6