Брой 04, 2013

Тема: КОМУНИКАЦИИ

Нашите мобилни помощници


Програмите за навигация под SYMBIAN

В предишната публикация заедно с г-н Ковачки се опитахме да ви представим най-популярните програми и екранни четци, работещи под операционната система symbian.
Остана неизяснена само една от многобройните функции на мобилните телефони, използвани от незрящите хора, а именно функцията, свързана с програмите за навигация.
Тук ще визираме конкретно програмите за nokia, тъй като апаратите от тази марка са най-популярните и най-достъпните за ползване от слепи.
Едната от често използваните и доста полезни програми за навигация, работеща под symbian, е специално създадената за незрящите програма loadstone.
За информация, сайтът на програмата е: http://www.loadstone-gps.com.
Ако трябва да се охарактеризира с една дума, това е преди всичко информационна програма, която ползва няколко типа карти. Те могат да се конвертират за целите на програмата със специален софтуер и по този начин картите придобиват loadstone формат, което означава, че от тях се отделя само текстовият слой. Такива са картите на OSM и Garmin. Целта на конвертирането е, след като бъде отделен текстовият слой от графичната карта, текстът да се импортира в програмата loadstone и да може да бъде озвучен от съответния скрийн рийдър.
В този случай по-удачно е ползването на скрийн рийдъра talks, тъй като вторият екранен четец mobil-speak изисква двойно натискане на всяка команда, за да я изговори коректно, и по този начин прави работата на телефона твърде тромава, забавяйки самия ползвател. Всъщност програмата е разработена специално за работа с talks.

Какво конкретно дава програмата на незрящия човек?

Още преди стартирането й е задължително да бъде включен gps-приемник – вграден или външен. Програмата има два режима на работа – режим на изследване и режим за навигация.
В режима за навигация ползвателят може да намери дадена точка в населеното място и да получи информация за разстоянието до тази точка по права линия от настоящото си местоположение, като в същото време програмата уведомява за доближаването до въпросното място. В този случай обаче незрящият е задължително да познава маршрута, по който трябва да достигне до него, защото програмата не води човека, а само го информира. Ако обаче незрящият, движейки се, маркира по собствена преценка някои контролни точки по своя маршрут, при следващото отиване до същото място програмата вече става и навигатор. Например тя може да информира колко метра остават до ъгъла или пък до спирката на градския транспорт. Дори по този начин обаче програмата не води, а само информира и ни помага да се ориентираме докъде сме стигнали по дадения маршрут.
В режима за изследване след стартирането на програмата посредством джойстика на апарата може да се получава твърде точна информация за най-близкостоящите обекти. Например при натискане на джойстика нагоре програмата съобщава какво се намира отпред, съответно надолу – какво се намира зад човека, както и вляво и вдясно. Това, разбира се, е съобразено с посоката на движение.
Интересното е, че в loadstone има два режима за ориентиране – часовник или компас. В режима компас, който между другото не е сред предпочитаните, програмата съобщава посоките на света – изток, запад, север и юг. Това обаче се оказва твърде нерационално за невиждащите, тъй като в града е много трудно да се ориентират в тези посоки.
Затова най-често хората предпочитат режима часовник, който е съобразен с позицията на часовниковата стрелка. Като пример програмата може да ви съобщи: пощенски клон на 25 метра, 2 часа, което означава, че пред вас, но леко вдясно се намира въпросното учреждение. По време на движение в този режим програмата е ориентирана така, че съобщава за обекти право пред човека като обекти, намиращи се на 12 часа, точно зад него – на 6 часа, и съответно на 3 и 9 часа са обектите, разположени от двете му страни.
Програмата вече е преведена на български език, което я прави многократно по-достъпна за българските потребители.
С какво конкретно тя би могла да бъде полезна на незрящия човек при неговото самостоятелно придвижване? Програмата съдържа доста полезни информационни неща. Едното от тях например е с колко сателита в момента е свързан gps-приемникът на телефона, което може да бъде много полезно за точността на определяне на местоположението на обектите. Колкото повече сателити фиксира програмата, толкова по-малка е точката на отклонение. При свързване с 8, 9 или 10 сателита отклонението е неповече от 5 или 6 метра, за което програмата също информира. Освен това тя има функцията да уведомява за нивото на надморската височина, дава информация за наличните мобилни клетки, определя скоростта на движение на превозното средство, в което човекът се намира в момента, а също и информира за намиращите се наоколо обекти – държавни учреждения, обществени сгради, заведения за обществено хранене, магазини, бензиностанции и т. н. Програмата определя точното ви местоположение, като съобщава улицата и номера, където се намирате в момента.
В общи линии приложението може да бъде твърде полезно повече като средство да се информираме, отколкото като реален gps-навигатор.
Що се отнася до вградения в повечето мобилни телефони, особено в по-новите модели, gps-навигатор (или програмата nokia maps), той може да се ползва като реално средство за навигация. При избор на режим навигация - пешеходен или такъв за шофиране, програмата вече ни води по предварително зададения маршрут.
След стартирането на това приложение ние можем да изберем от менюто му определяне на собствената ни позиция. След като тя бъде определена посредством gps-връзката, се избира бутон "Търсене", като в телефоните nokia това обикновено е на клавиш 1. След това в полето за писане, което се отваря, следва да се въведе желаният адрес, до който трябва да ни заведе програмата. Когато този адрес бъде намерен, навигаторът пита за начина на придвижване – пешеходен или с превозно средство. При избор на пешеходния начин на придвижване, което е естествено за незрящ човек, програмата обяснява подробно чрез вградения в нея човешки глас как да се стигне до желаното място.
Ето примерът, който даде г-н Ковачки. Намирайки се на автобусната спирка на столичния булевард "Сливница", той е избрал адреса на софийския ЦСРИ – ул. "Цар Симеон" № 110. Ето какво му съобщава програмата в този случай: "След 30 метра завийте надясно по ул. "Братя Миладинови", и след като той го е направил, програмата напътства: "След 300 метра завийте наляво по улица "Цар Симеон". Навигаторът е с предварително зададени параметри на колко метра да предупреждава за действията, които би следвало да предприемете, независимо дали предстои завой или пък следва да продължавате да се движите напред.
Отделно пък говорещият софтуер, за nokia maps е добре да се ползва mobil-speak, тъй като с него програмата е напълно достъпна, съобщава постоянно текущия адрес.
Защо точно mobil-speak? Програмата nokia maps е напълно достъпна и за talks, но само за версиите от 5.20 и по-новите, които са платени и цената за тях, както беше споменато в предишната публикация, е 130 евро. У нас за момента масово достъпна е по-ниската версия на talks – 5.003. Що се отнася до mobil-speak - сега всички, дори най-новите му, версии са достъпни и могат да се ползват свободно.
По този начин двете програми – навигаторът nokia maps заедно със скрийн рийдъра mobil-speak, правят устройството ни реален и полезен gps-навигатор, който е в състояние да ни заведе от точка до точка в което и да е населено място по напълно непознат маршрут.
Какво трябва да знаем, за да разполагаме с всеки компонент от програмата nokia maps?
По принцип, когато се изтеглят карти на nokia през интернет, предварително се задава за коя държава да е картата и кои да са гласовете за навигация, така че картите и гласовете се свалят в комплект и се копират в картата-памет на устройството в папка cities. За съжаление български глас за навигацията има само за режим шофиране, докато за пешеходния режим има една особеност. Когато телефонът е с меню на английски език, програмата ползва руския глас за навигиране, а когато езикът на менюто е български, програмата ползва английския глас.
При закупуване на нов мобилен апарат с последните версии на symbian, повечето от които са или с карта памет с голям обем, или с вградена разширена памет, трябва да се има предвид, че в тях предварително съществува папката cities, която съдържа картите на почти цяла Европа. Но тъй като те в повечето случаи са правени преди повече от година, добре е да бъдат актуализирани през интернет. Това се отнася за телефоните, работещи под symbian версия 9.4 и по-новите.
Каква би могла да бъде обаче реалната полза от описаната по-горе програма loadstone?
Ако разполагате предварително с малко повече време, за да я стартирате за малко, тя би могла да ви даде полезна информация дали сте вече свързани към сателит, в обсега на колко сателита сте в момента и каква е точността на отклонението. След като сме сигурни, че устройството има връзка със сателит, спокойно можем да изключим loadstone и да пристъпим към програмата за реална навигация. Ако телефонът е с българско меню, програмата се нарича "карти", ако пък е на английски, в менюто тя се вижда като "maps".
По мнение на г-н Ковачки, като цяло навигацията под symbian е по-лесна за ползване от незрящите в сравнение с тази под android. В нея е достъпно въвеждането на координати, информативността е по-висока, единственото предимство на навигаторите под android е, че там всичко се изговаря с ясен и хубав български глас – гласа на Гергана.

Марина ПЕТКОВА
Консултант - Ивайло КОВАЧКИНазад

Всички статии на Брой 04, 2013

БОЙНА СЛАВА
Тихоокеанската война и последствията й
ВЕЛИКДЕН
Откъс из Евангелие от Матея
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛИТЕРАТУРА
Неочаквана награда
ЛЯТО 2013
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки при очни заболявания
ПОКАНА
ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ПРОЕКТИ
Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество
СПОРТ
Триумфът на пловдивчани
Турнир по табла в София
ЮБИЛЕИ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Кърлин - четвърти в света!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5