Брой 04, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество


Представители на сдружение "ХобиСклуб" и други неправителствени организации от Добрич се включиха активно в проведената на 26 и 27 март заключителна конференция, която се организира по проекта "Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество". Двудневният форум затвърди Черноморската социална мрежа за ефективно сътрудничество. Той премина под мотото "Черноморска регионална конференция за иновативни практики и възможни механизми за публично-частни партньорства в социалната сфера", проведе се във Фестивален комплекс Варна и бе организиран от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), асоциацията "Да съхраним жената" и сдружение "Вяра и надежда" Варна.
Конференцията бе открита от Марияна Кънчева - изпълнителен директор на АБЧО, и премина под формата на презентации и дискусии с представители от общините Варна, Бургас и Добрич и гостуващите партньори от социалния кооператив от италианския град Анкона. Регионалната конференция е заключителното събитие по проект "Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси". След редица проведени срещи и семинари по места в рамките на проекта, между неправителствения сектор, работещ активно в социалната сфера, и местното партньорство на трите споменати варненски организации, на форума се събраха над 120 експерти и представители на НПО, както и потребители на социални услуги на територията на Българското черноморие. Главната цел бе да се набележат перспективите за подобряване на взаимодействието между отделните социални институции и неправителствените организации в черноморските общини, да се определят значимите каузи за черноморския регион, както и да се сформира стратегия за развитие на новосформираната Черноморска социална мрежа.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2013

БОЙНА СЛАВА
Тихоокеанската война и последствията й
ВЕЛИКДЕН
Откъс из Евангелие от Матея
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛИТЕРАТУРА
Неочаквана награда
ЛЯТО 2013
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки при очни заболявания
ПОКАНА
ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ПРОЕКТИ
Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество
СПОРТ
Триумфът на пловдивчани
Турнир по табла в София
ЮБИЛЕИ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Кърлин - четвърти в света!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6