Брой 04, 2013

Тема: ПОКАНА

ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България,

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и 30 май 2013 г. в Почивна станция "Релакс" – Шипковски минерални бани.

Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2012 г. и програма за дейността му през 2013 г.
2. Обсъждане на Дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.
3. Годишен финансов отчет на ССБ за 2012 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. април 2012 г. - м. април 2013 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2012 г.
6. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2012 г.
7. Обсъждане бюджет на ССБ за 2013 г.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ Национално общо събрание на ССБ.Назад

Всички статии на Брой 04, 2013

БОЙНА СЛАВА
Тихоокеанската война и последствията й
ВЕЛИКДЕН
Откъс из Евангелие от Матея
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛИТЕРАТУРА
Неочаквана награда
ЛЯТО 2013
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки при очни заболявания
ПОКАНА
ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ПРОЕКТИ
Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество
СПОРТ
Триумфът на пловдивчани
Турнир по табла в София
ЮБИЛЕИ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Кърлин - четвърти в света!!!
Архив на изданието
1 2 3 4