Брой 06-07, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив

ПОРЕДНИЯТ КОНКУРС

Поредният конкурс за бързо четене и правилно писане на брайл в регионалната съюзна организация в град Пловдив се проведе на 22 май 2007 г. Дъждовното утро не попречи на почитателите на нашето уникално писмо пак да се съберат и да премерят сили в благородна надпревара.
Паричните награди за първо, второ и трето място - съответно от 15, 12 и 10 лева за трите групи - пак се осигуриха от фондация "Рехабилитация" гр. Пловдив. Сега обаче в регламента имаше нова подробност: трябваше да се излъчат от всяка група първенци с комплексна оценка по двете дисциплини, които да вземат участие в националния конкурс по брайл, който ССБ ще организира през есента на настоящата година.
Отдавна беше време!
И тъкмо за това всички се зарадваха.
В групата на съюзните членове, завършили училищата за слепи, председателят на журито Петър Стайков връчи първа награда за бързо четене на Гюлфие Чобанова. Две втори награди получиха Мария Вълчева и Елисавета Стоянова.
Мария Вълчева получи първата награда за правилно писане, а двете втори награди си поделиха Гюлфие Чобанова и Елисавета Стоянова.
Във втората група, включваща късноослепели и късноограмотили се, и в двата случая на първо място се класира Снежана Кирчева. Кирил Симеонов и Иван Шопов получиха втора и трета награда за четене, а Петър Караиванов и Кирил Дамянов се класираха на второ и трето място за правилно писане на брайл.
Гюлфие Чобанова и Снежана Кирчева получиха комплексните оценки съответно за двете групи и те ще представят нашата организация в националния съюзен конкурс през есента.
В трета група отново се представиха интегрирани ученици от гр. Пловдив. Джовани Чамишанов и Даринка Димитрова получиха първи награди за бързо и художествено четене на брайл. Гергана Георгиева се класира на второ място. За тази група в регламента се предвиждаше само това участие.

Величка КЪРПАРОВАНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2007

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
XV общо събрание на пълномощниците на ССБ
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Мария Захариева - един от най-практичните гласове
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Мездра
Горна Оряховица
Добрич
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР, Проект "Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни"
НАСЛУКА
Състезание
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Всеки трябва да има лекар, на когото да довери проблемите си
ОЧЕРК
Душата на всяка компания
ПРИЗНАНИЕ
Седма литературна награда "Георги Братанов"
Аз винаги съм служил на човешкия дух
Издателствата от птичи поглед
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Отваряне на очите
СЛЕПИ ГЕНИИ
Хорхе Луис Борхес - геният от Буенос Айрес
СПОРТ
Българските голбални национали - номер едно в Сърбия
СТИХОВЕ ОТ ЧИТАТЕЛИ
Поезия от гр. Попово
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8