Брой 06, 2013

Тема: ЮБИЛЕЙ

85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"


На 21 май във Военния клуб в София Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" отбеляза 85 години от своето основаване. Водещ на тържеството беше известният артист, бивш депутат и бивш заместник-министър на културата г-н Явор Милушев, на когото председателят на читалището г-н Спас Карафезов изрази специална благодарност за готовността му без какъвто и да е хонорар, воден само от своите чувства към незрящите, да бъде главно действащо лице в програмата.
Празникът на читалището съвпадна с красивия християнски празник Свети Свети Константин и Елена. Съвпадна и с едно друго събитие от изключителна важност за цялата страна – откриването на 42-то Народно събрание.
Въпреки това, да уважат юбилея бяха дошли много представители на различни институции. Проф. Кирил Топалов – секретар на президента по въпросите на културата и науката, обясни, че г-н Плевнелиев не може лично да посети тържеството поради ангажименти, свързани със започването на работата на новия парламент. Г-жа Ирина Гъркова - съветник на президента, прочете поздравителния адрес, който беше изпратен до читалището от държавния глава.
Г-жа Силва Хачарян поднесе поздравления от Министерството на културата. В залата присъстваха и много представители на Столична община, председателят на Съюза на читалищата в България г-н Николай Дойнов, гости от други читалища и различни институции.
Поздравления бяха получени и от Съюза на слепите в България, и от почетния член на читалището г-н Стефан Стайнов. Поздравителни адреси имаше и от Училището за деца с нарушено зрение в София, от Асоциацията на незрящите есперантисти и много други. Лайтмотивът във всички приветствени слова беше високата оценка, която се дава на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за незаменимата му роля за всеки незрящ човек. Читалището винаги е било и надяваме се завинаги да остане културно средище на хората с увредено зрение, каквото е всъщност предназначението на този род учреждения.
Поздравления със свои музикални изпълнения поднесоха деца от училище "Луи Брайл". Ученици от музикалното училище "Любомир Пипков" изпълниха няколко произведения от великия български композитор и пръв председател на читалището - Петко Стайнов. Към програмата се включи с чудесните си изпълнения и Хорът на слепите "Акад. Петко Стайнов". За финал прозвуча "Многая лета".
Председателят на читалището Спас Карафезов благодари на Министерството на отбраната и на целия персонал на клуба на военните за безвъзмездно предоставената за честването зала.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2013

ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
ИНТЕРВЮ
Гласът на България
КОНКУРС
Книгата – прозорец на душата ми
СПОРТ
Избихме рибата на язовир "Агов дол"
ЮБИЛЕЙ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Архив на изданието
1 2 3 4 5