Брой 06, 2013

Тема: ЮБИЛЕЙ

Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"


ДО
Г-Н СПАС КАРАФЕЗОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НЧС "ЛУИ БРАЙЛ 1928"

Уважаеми господин Карафезов,
Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,


Особено съм щастлив да Ви поздравя със забележителната годишнина от създаването на скъпото на всички Вас читалище.
Вече 85 години Вашата културна организация все по-успешно осъществява благородната си мисия в полза на хората със зрителни увреждания. Основана преди осем десетилетия и половина от будни и активни незрящи хора, тя си поставя за цел да насърчи тяхното самообразование и достойнство на равноправни граждани на обществото ни. Първият председател - бележитият класик на българската музикална култура акад. Петко Стайнов, изиграва важна роля за успешното осъществяване на поставените пред читалището задачи. Извървеният път през десетилетията доказа, че националното читалище, което носи името на гениалния син на Франция - Луи Брайл, намира успешно своето място в българската култура. Контактите с бележитите писатели, хора на науката и общественици допринасяха във времето за неговата популярност и бяха важен стимул в работата му. Елин Пелин, Йордан Йовков, Елисавета Багряна, Йордан Радичков, Валери Петров и много други творци вдъхновяваха незрящите хора в тяхната борба за утвърждаване.
Читалището представлява единствената библиотека в страната, която сама доставя книгите по домовете на читателите си в столицата и чрез своите централна и филиални библиотеки обслужва четящите релефното писмо в цялата страна.
В края на 50-те години читалището въвежда записите на книги върху магнетофонна лента и успешно разпространява тази форма на придобиване на знания. Приносът на читалището заслужава общественото признание и в една друга област. То следва тенденциите в съвременните технологии за достъпа на информация. От ръчното писане на Брайловите книги, премина към тяхното печатане чрез компютър. То прилага и първите говорещи програми. Така още от 1994 г. формира един нов фонд на електронната книга. Днес ние всички ползваме електронна книга на своите таблети и смартфони. Заслугата на читалището и неговото настоятелство се състои в това, че то въвежда тази форма на информация още преди масовото разпространение на тези електронни средства за комуникация.
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" неотклонно следва тенденциите в напредналите страни за достъп до знания и информация. По отношение на издателската дейност то не отстъпва на най-модерните национални библиотеки в света.
Дени Дидро е казал: "Човек престава да мисли, когато спре да чете". Затова двойно no-заслужени са адмирациите към Вас, че в днешния визуален свят на най-съвременни технологии Вашата достойна културна организация не спира да озарява със светлината на знанието хората с изгубено зрение в България. Затова и от все сърце бих искал да пожелая успех на настоятелството и на членовете на читалището в стремежа им към утвърждаване, образование и самообразование. Тяхното включване в обществото има не само социално измерение. То е нужно и за собственото им достойнство и сила на духа, защото истинското виждане преминава през сърцето, както е написал бележитият френски писател Антоан Дьо Сент-Екзюпери.
Честит юбилей и на многая лета!

22 май 2013 г.

Росен Плевнелиев
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/П/Назад

Всички статии на Брой 06, 2013

ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
ИНТЕРВЮ
Гласът на България
КОНКУРС
Книгата – прозорец на душата ми
СПОРТ
Избихме рибата на язовир "Агов дол"
ЮБИЛЕЙ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6