Брой 06, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


15 години ТО на сляпо-глухите

Териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич е учредена на 27 май 1998 г. В нея членуват хора със зрителен и слухов дефицит. Към момента броят на членовете е 40 човека, живеещи в града и областта. Председател от самото учредяване е Калинка Ковачева. Тя е и член на Управителния съвет на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.
Една от основните задачи на организацията е да приобщава хората с двойно сензорно увреждане. Друга важна дейност е осигуряването на помощни технически средства за улеснение на комуникацията им като телефон с усилване на звука в слушалката, мощни звънци към телефони и входни врати, безжични слушалки, говорещи часовници и други. Желаещите да подобрят качеството си на живот се насочват за обучения в Центъра за социална рехабилитация и интеграция Добрич или Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Хелън Келър" Пловдив, където престоят е безплатен.
ТО на сляпо-глухите поощрява развитието на различните възможности и заложби на членовете си. За тези, които предпочитат да спортуват, създадохме спортен клуб "Устрем" през 2005 г. Хората, чието любимо занимание е поезията и обичат да творят, членуват в националния поетичен клуб "Вдъхновение" към НАСГБ. През 2004 г. се създаде група за автентичен фолклор, а година по-късно сформирахме състав "Антица" за стари градски песни с ръководител дългогодишния читалищен деятел Мария Паскалева.
Работим усилено за повишаване информираността на нашите членове по редица въпроси, свързани с българската история, литература, музика. Чести гости в клуба ни са лекари, краеведи, поети, писатели. Лектори периодично са и представители на Дирекция "Социално подпомагане".
Животът на организацията е динамичен. Ние се включваме във всички значими събития в града. Участваме с ентусиазъм и в различни състезания за хора с увреждания, в които обикновено се представяме достойно. Живо доказателство за това са отличията и медалите от нашите участия.
В заключение желая да отправя сърдечна благодарност към всички приятели - НАСГБ, Община град Добрич, "Лайънс клуб", Дирекция "Социално подпомагане", сладкарски цех "Оникс", аптека "Стария Добрич", Народно читалище "Йордан Йовков", Център за социална рехабилитация и интеграция Добрич и много други. Не на последно място желая да поздравя членуващите в организацията и да им пожелая здраве и надежда за по-хубави дни!

Калинка КОВАЧЕВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2013

ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
ИНТЕРВЮ
Гласът на България
КОНКУРС
Книгата – прозорец на душата ми
СПОРТ
Избихме рибата на язовир "Агов дол"
ЮБИЛЕЙ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6